Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok

Gyűjti, feldolgozza, megőrzi, helyreállíttatja, nyilvántartja és bemutatja a művészeti, néprajzi és régészeti tárgyakat, képzőművészeti, iparművészeti, zenetörténeti, irodalomtörténeti, esetekben technikatörténeti és design-alkotásokat, természettudományi anyagokat.

Feladatai:

 1. a restaurátor-műhelyekben, laboratóriumokban, régészeti ásatásokon a műtárgyak, a régészeti, néprajzi, iparművészeti tárgyak vizsgálata;
 2. a művészeti, néprajzi és régészeti tárgyak, képzőművészeti alkotások stb. felkutatása, illetve gyűjtése,
 3. gyűjteményes kiállítás megszervezése;
 4. a gyűjteményes anyag feldolgozása, rendszerezése, nyilvántartása;
 5. természettudományi anyagok (növény, állat, ősmaradvány, ásványkőzet) gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, nyilvántartása;
 6. néprajzi tárgyak gyűjtése, raktározása, nyilvántartása, rendszerezése és megőrzése;
 7. képző- és iparművészeti múzeumok részére műtárgyak felkutatása, gyűjtése, a gyűjteményi egységek anyagának rendszerezése, feldolgozása, nyilvántartása;
 8. egyes szakterületek múzeumaiban (pl. mezőgazdasági, orvostudományi, irodalomtörténeti múzeumokban) a tudománytörténeti értékű anyagok begyűjtése, megőrzése, rendszerezése, feldolgozása és nyilvántartása;
 9. műtárgyak, műalkotások történeti és esztétikai értékének megőrzése, élettartamának meghosszabbítása különböző restaurálási, konzerválási technikák segítségével;
 10. természettudományi anyagok (ásványkőzet, növény, gerinctelen és gerinces állat) konzerválása és előkészítése a tudományos feldolgozáshoz;
 11. a társszakmák képviselőivel való kapcsolattartás, együttműködés.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza