Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3151 Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője

Energetikai (erőművi) irányító központokon keresztül figyeli és irányítja azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek elektromos vagy más energiát tárolnak, és szabályozzák ezek elosztását.

Feladatai:

  1. különböző típusú energiatermelő erőművek üzemeltetése, figyelése és felügyelete;
  2. a kapcsolótábla műszereiről leolvasott adatok feljegyzése, az állomás által elfogyasztott és továbbított villamos energia mennyiségének meghatározása, a maximális és az átlagos terhelési jellemzők kiszámítása;
  3. a villamos rendszer tervezését és fejlesztését megalapozó jelentések készítése a terhelés alakulásáról;
  4. kapcsolattartás az energetikus diszpécserekkel, az állomáson mérhető villamos jellemzők közlése és a kapcsolási utasítások végrehajtása;
  5. a villamosműszerek figyelése, a vonali hibákra (vezetékszakadás, zárlat, stb.) utaló jelek felismerése;
  6. a javításra váró vezetékszakasz áramtalanítása, az áramtalanítás miatt kimaradt fogyasztók energiaellátásának biztosítása;
  7. a hibás vezetékszakasz feszültségmentesítése, a karbantartó személyzet szakmai irányítása, a kijavított hálózatrész visszakapcsolása;
  8. más munkavállalók munkájának ellenőrzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza