Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

8321 Energetikai gép kezelője

Az energetikai berendezés vezérlőjének utasításai szerint kezeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek villamos vagy más energiát termelnek és szabályozzák ezek elosztását.

Feladatai:

  1. a felügyeletére bízott gépek, berendezések ápolása, beállítása;
  2. az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibák elhárítása, súlyosabb esetekben a karbantartók értesítése;
  3. a villamosenergia-termelés folyamatosságának biztosítása;
  4. a műszerek állásának leolvasása és feljegyzése;
  5. az operatív felettes utasításainak követése és tájékoztatása a normál üzemviteltől eltérő eseményekről, meghibásodásokról;
  6. meghibásodások esetén az üzemzavar-elhárítási utasítás előírásainak betartása és a számára meghatározott javítási feladatok elvégzése;
  7. az érvényes útvonal-beállítási utasítás alapján átkapcsolások végzése;
  8. karbantartások, üzemanyag-átrakások alkalmával a részére meghatározott feladatok elvégzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza