Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

Ingatlanok és különféle javak értékelésével, a biztosítással fedezett károk felmérésével foglalkozik, és ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységet végez.

Feladatai:

 1. vagyontárgyak vagy ingatlanok megtekintése, azok állapotának, méretének és szerkezetének értékelése;
 2. vagyontárgyak vagy ingatlanok értékére vonatkozó információk beszerzése;
 3. nyersanyagok, ingatlanok, ipari berendezések, személyi és háztartási ingóságok, műalkotások, drágakövek és egyéb tárgyak minőségének, értékének megállapítása;
 4. ingó és ingatlan vagyontárgyak értékcsökkenésének megállapítása;
 5. a biztosítással fedezett veszteségek vagy károk mértékének és a biztosítótársaságok, illetve a biztosítási felelősséget vállaló személyek felelősségének felmérése;
 6. a bekövetkezett kár felmérése, az addigi amortizáció értékének megállapítása, és a kár értékének pénzben való kifejezése;
 7. a veszteség jellegének, mennyiségének és értékének megállapítása;
 8. az ügyfelek tájékoztatása az egyes kárrendezési módokról, azok jellemzőiről;
 9. a megbízó vagy a károsult tájékoztatása a döntésről;
 10. a kárrendezés folyamatának figyelemmel kísérése a káresemény bekövetkeztétől a kifizetésig;
 11. jelentés készítése az értékfelmérésről, feltüntetve az értékbecslés módszerét és a figyelembe vett tényezőket;
 12. az ingatlanok és az ingóságok piacának, az azokon kialakult trendeknek a figyelemmel kísérése;
 13. szakkatalógusok tanulmányozása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza