Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3656 Végrehajtó, adósságbehajtó

Lejárt tartozások, fedezetlen csekkek által keletkezett adósságok, valamint jogerős bírósági határozaton alapuló követelések behajtását végzi.

Feladatai:

  1. lenyomozza és megtalálja az adósokat;
  2. az adóssal szemben végrehajtási cselekmény foganatosítása, munkabér letiltása, ingóságok lefoglalása, -zár alá vétele, a türelmi idő elteltével azok elszállíttatása;
  3. gazdasági szervezettel szembeni végrehajtási cselekmény foganatosítása;
  4. a lefoglalt ingóság kereskedelmi forgalomban vagy árverésen való értékesítése, az árverés szervezése, hirdetményi közzététele és lebonyolítása;
  5. ingóságon kívül pénzbeni követelés, illetve ingatlan lefoglalása és értékesítése;
  6. meghatározott cselekmény teljesítésére (pl. gyermek kiadására, lakás kiürítésére) vonatkozó bírósági határozat végrehajtására felszólítás küldése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza