Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3642 Jogi asszisztens

Bírósági, ügyészségi, közigazgatási, közjegyzői, földhivatali és egyéb területek iratkezelési, ügyintézési, ügyviteli és informatikai feladatait látja el, segítve ezzel a jogászok munkáját.

Feladatai:

  1. bírósági alkalmazásban bírák tehermentesítése az ítélkező munkán kívüli tevékenység alól;
  2. ügyészségi alkalmazásban az ügyintézői és ügykezelői feladatok ellátása;
  3. ügyvédi irodákban titkársági alkalmazottként jogi előkészítő munka végzése;
  4. közigazgatási szakterületen az önkormányzati igazgatásban, illetve az államigazgatás egyes területein ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatok ellátása;
  5. közjegyzői alkalmazásban mindazon feladatok ellátása, amelyekhez közjegyző jelenlétét jogszabály nem írja elő;
  6. földhivatali alkalmazásban ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátása;
  7. a versenyszféra különböző területeihez kapcsolódó feladatok végzése;
  8. egyéb speciális jogi szakismeretet igénylő munkakörökben a jogi szakmunka szakszerű előkészítése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza