Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2611 Jogász, jogtanácsos

A jog eszközével elősegíti az általa képviselt ügyfelek, szervezetek eredményes működését, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez.

Feladatai:

  1. a jogszabályi keretek között jogi képviselet ellátása, jogi tanács-, tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, a jogi munka megszervezésében való részvétel;
  2. az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre a szervezet vezetőjének figyelemfelhívása, azok megszüntetése érdekében javaslat megtétele;
  3. a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítése és végrehajtása;
  4. szerződések megkötésének segítése, a szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítése, valamint a gazdálkodó szervezetek jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítése, jogi szempontból történő vizsgálata;
  5. a jogi, illetve igazgatási munka megszervezése, irányítása, a szervezet belső szabályzatainak kidolgozása, a különböző munkaviszonnyal összefüggő ügyekben meghatalmazás alapján a szervezet dolgozói képviseletének ellátása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza