Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2612 Ügyész

Gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet minden, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető cselekmény következetes üldözéséről, közreműködik az alkotmányosság védelmében és a jogszabályok érvényre juttatásában.

Feladatai:

 1. az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyi nyomozás lefolytatása, a bűnügyi nyomozások törvényességi felügyelete;
 2. a törvényben meghatározott feltételek esetén vádemelés, a magánvád esetét kivéve a bíróság előtt a vád képviselete;
 3. a büntetések, intézkedések, a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések végrehajtásának törvényességi felügyelete, és a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban való ügyészségi közreműködés;
 4. bírói engedélyhez kötött és bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés végzése vagy végeztetése;
 5. a peres és nem peres eljárásokban keresetindítás, eljárás kezdeményezése, illetve a törvényesség védelme;
 6. a törvényben biztosított jogorvoslati jogok gyakorlása;
 7. annak elősegítése, hogy a bíróságokon kívüli jogalkalmazói szervek, a társadalom valamennyi szervezete és az állampolgárok a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák;
 8. a törvényességi kérelmek, panaszok, közérdekű bejelentések, ellenvetések elbírálása, az alá tartozó szervek működésének törvényességi felügyelete;
 9. törvényességi felügyelet kifejtése a kormánynál alacsonyabb szintű közigazgatási szervek által kibocsátott jogszabályokra, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközeire, valamint e szervek egyéb, általános érvényű rendelkezéseire, továbbá e szervek jogalkalmazás körébe tartozó egyedi döntéseire, ennek keretében óvás emelése;
 10. törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése érdekében felszólalás megfogalmazása, jövőbeni törvénysértés veszélye esetén figyelmeztetés benyújtása a szerv vezetőjének;
 11. szabálysértési és rendészeti ügyekkel kapcsolatos ügyészi feladatok ellátása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza