Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2613 Bíró

Védi és biztosítja az alkotmányos rendet, a természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit, bünteti a bűncselekmények elkövetőit, elbírálja az elé utalt polgári, gazdasági, munkaügyi, büntető- és szabálysértési ügyeket, ellenőrzi a közigazgatási határozatok és végzések törvényességét.

Feladatai:

  1. polgári ügyek körében felmerült jogviták elbírálása, a tárgyalás (eljárás) előkészítése, az eljárást megindító iratok és mellékletek áttanulmányozása, a tárgyalás időpontjának kitűzése és a résztvevők megidézése, a bizonyítási eljárás lefolytatása, tárgyalás vezetése, a bírósági eljárást lezáró bírói határozat (ítélet, végzés) meghozatala, kihirdetése, írásba foglalása;
  2. büntetőeljárás során a terhelt büntetőjogi felelősségéről való döntéshozatal;
  3. első- és másodfokú, peres és nemperes eljárások lefolytatása;
  4. döntés- és határozathozatal családjogi vitákban, munkaügyi vitákban, és azokban az egyéb ügyekben, amelyeket a törvény a hatáskörébe utal;
  5. közigazgatási határozatok és végzések törvényességének felülvizsgálata peres és nemperes eljárásban;
  6. a jogviták független, kizárólag jogszabályokon alapuló, részrehajlás nélküli, tisztességes bírósági eljárás keretében történő elbírálása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza