Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2615 Ügyvéd

Törvényes eszközökkel és módon, megbízás vagy hatósági kirendelés alapján hozzásegíti ügyfelét jogai érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Feladatai:

  1. jogi képviselet ellátása büntető, polgári, munkajogi, közigazgatási és gazdasági ügyekben bírósági, hatósági eljárás során, vagy más személyek, szervezetek előtt;
  2. az ügyfél részére jogi tanácsok és tájékoztatás adása, pénz és értéktárgy letéti kezelése;
  3. beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése, okiratok ellenjegyzése;
  4. gazdasági szervezetek jogi ügyeinek intézése, a szervezet belső törvényességi felügyeleti teendőinek ellátása;
  5. hatósági kirendelés esetében bűnügyi védőként, pártfogó ügyvédként, eseti gondnokként, ügygondnokként történő eljárás;
  6. közreműködés abban, hogy az ellenérdekű felek jogvitáikat megegyezés útján intézzék el;
  7. közvetítői tevékenység, közbeszerzési-, békéltetői-, adótanácsadói és közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása, cég székhelyének biztosítása (székhelyszolgáltatás).

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza