Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3641 Személyi asszisztens

A szervezeti egység vezetőjének, vezetésének kommunikációs, ügyviteli és dokumentációs tevékenységét végzi, a vezető munkájához személyi támogatást ad; szervezi és koordinálja a vezetés külső és belső kapcsolatait.

Feladatai:

 1. a vezető közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, szerkesztése, sokszorosítása;
 2. írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése (pl. beszámolók, jegyzőkönyvek, előterjesztések, megállapodások, jelentések stb.) megszerkesztése;
 3. iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
 4. határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető tevékenységéhez kapcsolódóan;
 5. a vezetői megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése; a kapcsolatok koordinálása;
 6. kapcsolattartás a vezető külső partnereivel, valamint a szervezet belső munkatársaival, más egységek vezetőivel;
 7. gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (pl. költségvetések előkészítésében való segédkezés, szerződések, megbízások, beszerzési megrendelések előkészítése);
 8. a vezető személyközi kommunikációjához kapcsolódó reprezentációs feladatok ellátása;
 9. korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése;
 10. ügyfélkezelés, ügyfél-tájékoztatás, ügyfélkapcsolatok ápolása;
 11. egyéb, a vezetői munkához szükséges asszisztensi, személyi titkári feladatok elvégzése (utazásszervezés, PR, ügyfélkapcsolat stb.);
 12. beszámolás a vezetőnek.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza