Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4111 Titkár(nő)

Ellátja a munkahelyi vezetés szakmai tevékenységével kapcsolatos, valamint a vezető, illetve a személyi asszisztens irányítása mellett működő iroda, titkárság adminisztratív, dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendőit, biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.

Feladatai:

 1. különféle külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok készítése, szerkesztése, sokszorosítása;
 2. számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
 3. jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása;
 4. döntés-előkészítő háttéranyagok összeállítása, szerkesztése, továbbítása;
 5. adminisztratív segítségnyújtás a vezetőnek, munkatársaknak, ügyfeleknek számítógépes programcsomagok (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő) használatával;
 6. napi posta kezelése, irányítása, ellenőrzése;
 7. hatáskörébe tartozó szakmai ügyekben ügyintézés és levelezés folytatása;
 8. adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
 9. kapcsolattartás munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 10. ügyfél- és sajtókapcsolatok ápolása, ügyfélmegkeresések kiszolgálása;
 11. költségvetés készítésében való részvétel;
 12. belső információs iratok, dokumentumok (pl. jelentés, beszámoló, tájékoztató, feljegyzés, emlékeztető, körlevél stb.) készítése a feladatok állásáról, további teendőkről;
 13. irodai készletgazdálkodási és reprezentációs feladatok ellátása;
 14. titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása (pl. házipénztár kezelése; útiköltség-elszámolás stb.).

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza