Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4113 Gépíró, szövegszerkesztő

Írógép, személyi számítógép vagy egyéb szövegszerkesztő berendezés segítségével szövegeket gépel, szerkeszt és nyomtat, illetve gyorsírással szóbeli vagy írásos szövegeket jegyez le.

Feladatai:

  1. írásos anyagokat gépel le piszkozatokból, javított szövegekből, hangfelvételekről vagy gyorsírásos szövegből, számítógép, szövegszerkesztő vagy írógép segítségével;
  2. az elkészült munka ellenőrzése helyesírás, nyelvtan, írásjelek és formázás szempontjából;
  3. utasításokat követve a legépelendő anyagok összegyűjtése és elrendezése;
  4. az elkészült dokumentumok iktatása és tárolása számítógépes merevlemezen vagy lemezen, számítógépes iktatórendszer vezetése a dokumentumok tárolása, visszakeresése vagy módosítása céljából;
  5. feljegyzések készítése diktálás után vagy egyéb módon gyorsírással;
  6. beszéd, környezeti zajok és dalok leírása filmekhez és televíziós programokhoz;
  7. gyorsírással és hangrögzítő berendezéssel rögzített információk leírása és másolása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza