Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4121 Könyvelő (analitikus)

Könyvviteli feladatokat lát el, számítási, adatbeviteli és ellenőrzési feladatokat végez a számviteli nyilvántartásokhoz felhasznált elsődleges pénzügyi adatok összegyűjtése érdekében.

Feladatai:

  1. analitikus könyvelés (anyagkönyvelés, termelés és értékesítés könyvelése, tárgyieszköz-nyilvántartás) előkészítése, kontírozás, analitikus számla és napló vezetése, időszak végén feladások (összesítések) készítése;
  2. ellenőrző és összesítő kimutatások készítése, havi zárási feladatok előkészítése, zárótételek kontírozása, könyvelése;
  3. részvétel az eredménykimutatás és a mérleg elkészítésében;
  4. bizonylati renddel kapcsolatos feladatok végzése;
  5. az adatok, a könyvelés és a dokumentumok ellenőrzése a bevitt adatok megfelelősége, matematikai pontossága és megfelelő kódolása szempontjából;
  6. számviteli szoftverrel rendelkező számítógépeken információk rögzítése, tárolása és elemzése;
  7. készpénzbevételekkel, kiadásokkal, kötelezettségekkel és követelésekkel, nyereséggel és veszteséggel kapcsolatos statisztikai, pénzügyi, számviteli vagy könyvvizsgálati jelentések és táblázatok összeállítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza