Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

Nyilvántartást vezet az előállított árukról és az átvett, lemért, kiadott, leszállított vagy készletre vett alapanyagokról, segéd-, üzem- és fütőanyagok, tartalékalkatrészek, gyártóeszközök mennyiségi és értékváltozásairól.

Feladatai:

  1. az anyagok részletes mennyiségi és értékbeni nyilvántartása;
  2. nyilvántartások könyvviteli szabályok szerinti vezetése;
  3. anyagnyilvántartások, analitikák csoportosítása és összesítése;
  4. analitikus anyaggyűjtők kiállítása és feladása;
  5. adatszolgáltatás a számviteli rendszer és a vezetés számára;
  6. számlák és forgalmi kimutatások egyeztetése;
  7. raktári készlet figyelemmel kísérése;
  8. anyagnyilvántartó számítástechnikai eszközök használata;
  9. közreműködés a leltározásban;
  10. bizonylatok kiállítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza