Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

Az áruk vasúti, közúti, légi és vízi szállítását nyilvántartja, koordinálja, intézi és lebonyolítja, nyomon követi az áru útját.

Feladatai:

 1. a szállítói, szállítmányozói adatbázis kialakítása;
 2. az elvégzendő szállítási, szállítmányozási feladatok meghatározása;
 3. az áru továbbítására legalkalmasabb fuvarozási mód és szállítási technika kiválasztása;
 4. útvonalterv készítése, szükség szerinti módosítása;
 5. egyeztetés a megrendelővel az áru elhelyezéséről, átvételének körülményeiről;
 6. a fuvar előkészítése, rakodási terv készítése;
 7. vámkezelések és egyéb hatósági kezelések végeztetése;
 8. a szükséges engedélyek ellenőrzése, a hiányzók beszerzése;
 9. biztosítások kötése;
 10. tájékozódás az áru különleges kezelési igényéről, a fuvarhoz szükséges különleges kellékek biztosítása;
 11. a vezénylő, a gépkocsivezető, a fuvaros utasítása, tájékoztatása a fuvar részleteiről, a szabályokról;
 12. a fuvar lebonyolításának folyamatos felügyelete, a megrendelő és a szállító folyamatos tájékoztatása;
 13. ügyviteli adminisztrációs munka elvégzése, hivatalos levelezés;
 14. nyilvántartások, adatbázisok vezetése, kezelése, karbantartása, biztonsági mentése, archiválása;
 15. irodatechnikai, számítástechnikai és multimédiás eszközök kezelése;
 16. a vasúti irányítás végzése a vasúti rendszer valamely részében vagy övezetében, és minderről megfelelő nyilvántartás vezetése;
 17. a közúti szállítással kapcsolatos operatív tevékenységek (pl. a járművek és járművezetők beosztása és munkaideje, a járművek be- és kirakodása és a tranzitáruk tárolása) összehangolása, és tevékenységükről nyilvántartás vezetése;
 18. a légi személy- és teherszállítással kapcsolatos operatív szempontok (pl. utaslisták és rakományjegyzékek) összehangolása, és tevékenységükről nyilvántartás vezetése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza