Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4136 Iratkezelő, irattáros

Levelezések, kartonok, számlák, nyugták, és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattározását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.

Feladatai:

  1. az anyagok válogatása vagy osztályozása utasítás (pl. tartalom, rendeltetés, felhasználói kritériumok, illetve idő, ábécérend vagy sorszám) szerint;
  2. a dokumentumok rendezése fiókokban, szekrényekben és tárolódobozokban;
  3. a kért anyagok előkeresése;
  4. az irattárban tárolt és az irattárból kiadott anyagok nyilvántartása;
  5. dokumentumok fénymásolása, szkennelése, továbbítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza