Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó

Könyvtári, levéltári anyagokat tart nyilván és kezel a könyvtári, levéltári állomány-nyilvántartás, állománygondozás területén; gyűjti, őrzi és raktározza a levéltári anyagokat és egyéb iratokat.

Feladatai:

  1. állománygyarapítási adatok, könyvek, dokumentumok kikölcsönzésének, visszavételének nyilvántartása, különféle iratok és más nyilvántartások osztályozása és rendszerezett tárolása, szakmai és egyéb anyagok technikai előállítása, egyéb kapcsolódó irodai munkák elvégzése;
  2. iktatás, postázás, irattározás, az irattár gondozása;
  3. levéltári és irattári rendezés végzése (alapszintű, középszintű, darab szintű és ellenőrző rendezés);
  4. közreműködés leltározásban, iratselejtezésben és selejtezési jegyzőkönyv összeállításában;
  5. levéltári raktári és irattári jegyzék készítése;
  6. irattári és ügyviteli segédletek vezetése;
  7. könyvtári kölcsönzéskor a kiadás, a visszavételezés, a visszaszállítás dokumentálása;
  8. központi irattározás esetén az iratok leltárba vétele, iktatószámmal való ellátása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza