Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

5253 Büntetés-véghajtási őr

Büntetés-végrehajtási intézetekben (intézményekben) felügyeli és fenntartja a belső rendet, végrehajtja az intézet napirendjéből adódó, a hatáskörébe tartozó feladatokat.

Feladatai:

  1. a büntetés-végrehajtási intézet, intézmény őrzése és védelme;
  2. a fogva tartottak őrzése, felügyelete és ellenőrzése;
  3. a fogva tartottak napirend szerinti tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése;
  4. a fogva tartottak szállítása, kísérése és előállítása, valamint az ezekkel kapcsolatos biztonsági feladatok ellátása;
  5. a szabadidős és a sportprogramok, valamint a munkavégzés felügyelete;
  6. közreműködés a rehabilitációs programok megvalósításában.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza