Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

5251 Rendőr

Bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

Feladatai:

 1. bűncselekmények megelőzése, felderítése;
 2. bűnügyi esetek és balesetek kivizsgálása, a helyszín és a nyomok biztosítása, a szemtanúk kihallgatása, feljegyzések és jegyzetek összeállítása, bizonyítékok szolgáltatása;
 3. kijelölt épületek, létesítmények őrzése és védelme, a fontosabb közúti, vasúti, vízi és légi szállítások biztosítása, ünnepségek, rendezvények, felvonulások rendjének biztosítása;
 4. a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelme;
 5. szökésben lévő bűnözők és elítéltek felkutatása és elfogása;
 6. határrendészeti és idegenrendészeti feladatok ellátása;
 7. a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés zavartalanságának biztosítása, a közlekedési szabályok betartatása, a közúti forgalomban részt vevő járművek forgalmi okmányainak, illetőleg a vezetői igazolványoknak és a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése;
 8. a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása;
 9. segítségnyújtás balesetek, bűnügyek és természeti csapások áldozatainak ;
 10. rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet esetén rendvédelmi feladatok ellátása;
 11. részvétel az állampolgárok felvilágosításában, egyéb biztonsági programokban és igazgatásrendészeti feladatokban.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza