Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

5254 Vagyonőr, testőr

Őrzi és megvédi a rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt; megóvja és védelmezi a védelmére bízott személyt.

Feladatai:

 1. őrszolgálat, járőrszolgálat és szállítmánykísérő szolgálat ellátása (szükség esetén fegyverrel és/vagy kutyával);
 2. az őrzött létesítmény, szállítmány biztonságát zavaró személyek tevékenységük beszüntetésére való felszólítása;
 3. az őrzött létesítmény, szállítmány közelében illetéktelenül tartózkodó, vagy gyanúsan viselkedő személyek igazoltatása;
 4. jogszerű intézkedésének ellenszegülő, vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása és visszatartása a rendőrség megérkezéséig;
 5. jogszerű intézkedése elleni aktív ellenszegülés megszüntetésére a jogszabályban meghatározott és arányos mértékű kényszerítő eszköz alkalmazása;
 6. a rábízott vagyontárgyat, az őrzött létesítményt, illetve szállítmányt, valamint a személyét és a társait ért támadás elhárítása;
 7. intézkedései során a törvényesség megtartása, jogszabályok és utasítások betartása, illetve betartatása;
 8. behatolásvédelmi eszközök jelzéseinek folyamatos figyelése;
 9. rendkívüli esemény, katasztrófa bekövetkeztekor segítségnyújtás a személy- és vagyonmentésben;
 10. a közjogi méltóságok, üzletemberek, magánszemélyek, és más, védelemre igényt tartó személyek testi épsége, jogai és méltósága védelmének ellátása;
 11. a védelmére bízott személy kísérése, figyelése, őrzése, a védett személy ellen irányuló támadás, zaklatás megelőzése, a védett személy veszélyhelyzetből való mentése;
 12. részvétel a védelemmel járó biztonsági feladatok tervezésében és szervezésében, a veszélyeztetettség felmérésében.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza