Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3655 Nyomozó

Hatósági nyomozási tevékenységet folytat, az elkövetett bűntényekkel kapcsolatos tények és körülmények kivizsgálását végzi, nehezen megszerezhető vagy rejtett információkat gyűjt.

Feladatai:

 1. a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályok, valamint a speciális szakmai és etikai szabályok alkalmazása;
 2. megbízókkal, jogi személyekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás;
 3. nyomozási terv készítése;
 4. adatok, információk gyűjtése;
 5. nyomozási tevékenység végzése;
 6. jogsértés észlelésekor büntető, szabálysértési és közigazgatási eljárás kezdeményezése;
 7. tevékenységének dokumentálása;
 8. a tudomására jutott adatok, információk összegzése, rögzítése, elemzése, értékelése;
 9. technikai eszközökkel rögzített adatok, információk archiválása, további felhasználásra alkalmassá tétele;
 10. a tevékenységére kötelezően előírt okmányok, nyilvántartások vezetése;
 11. írásos beszámoló készítése a megbízó számára a feladatok elvégzéséről;
 12. felvilágosítás/tájékoztatás kérése/adása;
 13. jogszabályi keretek között kép- és hangfelvétel készítése;
 14. igazolás, másolat, kivonat kérése különböző nyilvántartásokból;
 15. személyes adatok rögzítése, kezelése, törlése;
 16. személyek meghallgatása, megfigyelése és arról feljegyzés készítése;
 17. céginformáció készítése;
 18. a megtörtént tények, események és azok körülményeinek felderítése, rögzítése;
 19. helyszínek megtekintése, arról helyszínrajz, helyszínvázlat készítése, helyszíni adatgyűjtés;
 20. személyleírás, tárgyleírás készítése;
 21. értékelések, elemzések készítése, eljuttatása a megbízóhoz.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza