Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3651 Vám- és pénzügyőr

Ellenőrzi a vám-, adó- és jövedéki jogszabályok betartását, vámellenőrzést, jövedéki ellenőrzést végez, kiszabja és beszedi a vámtartozást és egyéb közterheket, biztosítja a pénzügyi és gazdasági rend védelmét (bűnmegelőzési, felderítési és bűnüldöző tevékenységet folytat).

Feladatai:

 1. az államhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom ellenőrzése, vámtartozás és egyéb közterhek kiszabása és beszedése;
 2. a vámjogszabályokban meghatározott ellenőrzési és utólagos ellenőrzési, valamint a feltételtől függő vámkedvezmények elbírálásához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása;
 3. az árunyilatkozatok adatainak vám és statisztikai célú ellenőrzése, javíttatása, nyilvántartása, összesítése és feldolgozása;
 4. ellenőrző vizsgálat végzése közlekedési eszközökön (pl. légijárműveken), a szállítójárművek rakományának számbavétele során a szállítmány fajtájának, minőségének, anyagának stb. vizsgálata, a járművek és a személyek okmányainak ellenőrzése, a harmadik országból érkező postai és egyéb küldemények vizsgálata;
 5. termékek, termények, áruk azonosságának, adózási szempontból történő besorolásának, minőségének és egyéb jogszabály által meghatározott követelményeknek a vizsgálata, illetve a vizsgálat megtörténtének ellenőrzése;
 6. illegális okmányváltoztatások, be nem jelentett áruk, nyugta- és számlaadási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén jegyzőkönyv felvétele, a vámeljárás alá nem vont áruk lefoglalása, eljárás indítása és bírság kiszabása;
 7. a jövedéki tevékenységek engedélyezése, ellenőrzése, jogsértések esetén jogkövetkezmények alkalmazása;
 8. pénzügyi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, a helyszín és a bizonyítékok biztosítása, valamint a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság értesítése, nyomozati és szabálysértési eljárás lefolytatása;
 9. vám-, deviza-, adó- és jövedéki szabálysértések megelőzése, felderítése és elbírálása; vám és jövedéki adó mellett a vámmal együtt felmerülő általános forgalmi adó beszedése, a környezetvédelmi termékdíj beszedése iránti intézkedés;
 10. határátkelőhelyek üzemeltetése, fenntartásukra és fejlesztésükre vonatkozó feladatok végrehajtása;
 11. közreműködés idegenrendészeti feladatok ellátásában;
 12. külföldi vámigazgatásokkal és nemzetközi vámszervekkel munkakapcsolat alapján felmerülő vámszakmai és adóügyi feladatok ellátása;
 13. adatszolgáltatási, adatkezelési tevékenység, hatósági igazolások kiadása, nyilvántartás vezetése, rendszeres és eseti jelentések készítése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza