Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

Az állampolgárok és más szervek, szervezetek építésügyi, működési, közlekedési, gazdasági, illetve egyéb tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyeket kiadja, valamint az engedélyek kiadásában közreműködik.

Feladatai:

 1. hatósági ellenőrzés végzése;
 2. szükség szerint hivatalból hatósági eljárás lefolytatása;
 3. a tényállás tisztázása;
 4. illeték megállapítása;
 5. határozattervezet elkészítése;
 6. határozat meghozatala;
 7. határozat jogerőre emelése;
 8. jogorvoslati eljárás lefolytatása, a döntésnek megfelelő intézkedés foganatosítása;
 9. végrehajtási eljárás lefolytatása;
 10. a határozatban foglaltak megvalósításának ellenőrzése;
 11. szakvélemény és állásfoglalás kiadása;
 12. adatok igazolása és közlése;
 13. adatszolgáltatás végzése szóban és írásban;
 14. tájékoztatás adása;
 15. egyeztetés, bírálat, átadás, véleményezés;
 16. közreműködés más hatósági és bírósági eljárásokban.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza