Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző

A társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos jogszabályokban, utasításokban meghatározott igazgatási és egyéb adminisztrációs feladatokat lát el.

Feladatai:

 1. a társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos alapeljárás és jogorvoslati eljárás lefolytatása;
 2. hatósági és bírósági eljárásokban való közreműködés;
 3. jogszabályoknak megfelelő határozattervezetek elkészítése, a megfelelő indoklások feltüntetése, a kiadói utasítás feltüntetése, ezt követően az ügyirat revizorhoz való továbbítása;
 4. társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás és adatszolgáltatás szóban és írásban;
 5. az illetékesség, a hatáskör és a képviseleti jogosultság vizsgálata az egyes ügyek esetében;
 6. a kérelem, a dokumentum formai és tartalmi követelményeinek vizsgálata;
 7. hiánypótlásra, illetékfizetésre való felszólítás, idézés kiküldése;
 8. szakhatóságok, szakértők, társhatóságok és egyéb szervek megkeresése;
 9. saját hatáskörben határozat módosítása, javítása, kiegészítése, visszavonása;
 10. adatok igazolása, adatok közlése, adatok szolgáltatása;
 11. az ügyiratok érkeztetése, az iktatás és az előzményezés helyességének ellenőrzése, az ügyiratok iktatása, a beérkezett válaszok, levelek, igazolások ügyiratba történő azonnali beszerelése, a szükséges intézkedések megtétele;
 12. az ügyiratok folyamatos figyelemmel kísérése, határidőzése, a határidő leteltekor a szükséges intézkedések megtétele, az adatszolgáltatás sürgetése;
 13. megbeszélések, értekezletek, rendezvények szervezése;
 14. döntések írásba foglalása, döntések, vezetői utasítások nyilvántartása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza