Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

5256 Közterület-felügyelő

Felügyeli a közterületek rendeltetésszerű használatát; közreműködik a közterületeken a rend, a tisztaság, a természeti környezet, a közrend és a közbiztonság érdekében; együttműködik az állami, társadalmi szervezetekkel és társhatóságokkal.

Feladatai:

 1. a közterületek rendeltetésszerű használatának felügyelete;
 2. a közterületen különböző tevékenységet végzők (pl. árusok, plakátragasztók, portréfestők, zenészek stb.) engedélyének ellenőrzése;
 3. szabálytalanság esetén hatósági intézkedések megtétele, a szabálysértő figyelmeztetése, bírságolása, feljelentése, jelentéskészítés;
 4. dokumentumok készítése (kép, hang, videó, rajz, jegyzőkönyv);
 5. az állampolgár figyelmének felhívása a szabálysértés megszüntetésére (figyelmeztetés);
 6. helyszíni bírság kiszabása;
 7. szabálysértési eljárás kezdeményezése, feljelentés;
 8. közreműködés a közrendvédelmi feladatok ellátásában;
 9. a közterületek tisztaságának védelme;
 10. a környezetvédelmi előírások (pl. veszélyes hulladékok elhelyezésével kapcsolatos szabályok) betartatása;
 11. a köztisztasági szabályok megsértőinek szankcionálása;
 12. együttműködés a társhatóságokkal és társadalmi szervezetekkel;
 13. együttműködés a bírói és ügyészi szervekkel;
 14. az állat-egészségügyi előírások (pl. ebzárlat) betartatása, ebrendészeti feladatok ellátása;
 15. az épített és természeti környezet (műemlékvédelem, szobrok, parkok, védett fák stb.) védelme.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza