Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

5252 Tűzoltó

Tűzesetek alkalmával valamint katasztrófahelyzetek felszámolásakor védi az állampolgárok testi épségét és anyagi javait.

Feladatai:

  1. tűzeseteknél a tűz eloltása, emberek, állatok, értékek mentése;
  2. tűz vagy baleset következtében kiszabaduló veszélyes anyagok terjedésének megakadályozása, a veszély elhárítása;
  3. elsősegélynyújtás a sérülteknek;
  4. a járművek és műszaki eszközök karbantartása, a tűzoltó laktanya rendben tartása;
  5. a tűzesetek megelőzését szolgáló propagandatevékenység, a tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése intézményeknél;
  6. tűzvédelmi szakvélemény készítése új épületek, létesítmények átadásakor, új technológiák üzembe helyezésekor;
  7. tűzesetek keletkezésének és körülményeinek vizsgálata, nyombiztosítás, szakvélemény készítése;
  8. baleseteknél a mentés megszervezése, végrehajtása;
  9. katasztrófahelyzetek felszámolása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza