Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

6112 Bionövény-termesztő

A biológiai egyensúly megtartására törekedve, biológiai ismeretek felhasználásával, környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazásával megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a különböző növények termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

Feladatai:

  1. a termesztendő növények fajtájának és mennyiségének, illetve a termesztési eljárásoknak a meghatározása;
  2. szaporítóanyag, szerves trágya és más szükséges anyagok kezelése;
  3. gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológiai, jogszabályi) gyűjtése;
  4. talaj-előkészítés, vetés, ültetés vagy dugványozás, növényápolás, növényvédelem, tápanyag-utánpótlás, öntözés, betakarítás;
  5. a termény tisztítása, osztályozása, csomagolása, szárítása, tárolása;
  6. a termények elszállítása, értékesítése;
  7. a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza