Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésével, illetve értékesítésre történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

Feladatai:

  1. a termesztendő gyümölcstermő növények és szőlő fajtájának és mennyiségének meghatározása;
  2. szaporítóanyag, (mű)trágya és más szükséges anyagok beszerzése;
  3. gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológiai, jogszabályi) gyűjtése;
  4. talaj-előkészítés, szaporítóanyag ültetés, metszés, növényápolás, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, öntözés, betakarítás;
  5. a termény tisztítása, osztályozása, csomagolása, szárítása, tárolása;
  6. a termények elszállítása, értékesítése;
  7. a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza