Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító

Szereli, javítja, csatlakoztatja és ellenőrzi a villamosenergia előállítására, elosztására és felhasználására szolgáló erősáramú berendezéseket (transzformátorok, villamos forgógépek, villamos kapcsolóberendezések, távvezetékek, kábelhálózatok, fázisjavító eszközök stb.).

Feladatai:

  1. a hálózat működtetéséhez szükséges elosztószekrények, transzformátorok, kapcsolóberendezések, védelmi automatikák, fázisjavító eszközök, mérőváltók, feszültség-, áram- és fogyasztásmérő műszerek felszerelése és javítása;
  2. a villamosenergia továbbítására és elosztására szolgáló távvezeték- vagy kábelhálózat kiépítése;
  3. a villamosgépek és a hálózat közé teljesítményelektronikai eszközök (egyenirányító hidak, inverterek, fordulatszám-szabályozó automatikák stb.) beépítése;
  4. légi- és földalatti elektromos kábelek és elektromos feszítőkábelek helyszíni szerelése és javítása;
  5. légi- és földalatti kábelek illesztése;
  6. a biztonsági módszerek és eljárások betartása, többek között a berendezések rendszeres ellenőrzése, a munkaterületek elkerítése korláttal, stb.;
  7. kapcsolók megszakítása, vagy földelőberendezések felszerelése a megrongálódott vagy kidőlt vezetékekkel kapcsolatos elektromos veszélyek elhárítása, illetve a javításuk megkönnyítése érdekében;
  8. vezetékezési diagramok és elektromos vizsgálati műszerek segítségével a hibás szakaszolóberendezések, áramkör-megszakítók, biztosítók, feszültségszabályozók, transzformátorok, kapcsolók, relék és vezetékek kiszűrése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza