Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

Lakóházakban, ipari és gazdasági létesítményekben szereli, javítja és karbantartja az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert.

Feladatai:

 1. a tervrajzok és huzalozási rajzok áttanulmányozása;
 2. a védőcsövek falba süllyesztése vagy falra erősítése, elosztódobozok, kapcsolók, biztosítékok, kapcsolószekrények és világítástechnikai szerelvények felszerelése, a falban tett kár javítása;
 3. a vezetőhuzalok lemérése és behúzása a védőcsőbe;
 4. a megfelelő vezetővégek csupaszolása és összesodrása;
 5. a fogyasztók bekötése és a bekötés helyességének ellenőrzése;
 6. a védőföldelések kialakítása és a földelési ellenállás rendszeres ellenőrzése;
 7. a villamosvezeték-rendszer meghibásodása esetén a hibahely behatárolása (zárlatos, szakadt vagy összeégett vezetékszakaszok, meghibásodott szerelvények, zárlatos fogyasztó, kiégett világítótestek stb.) és javítása;
 8. a targoncák, szükségáramforrások működtetéséhez használt akkumulátorok karbantartása;
 9. a túlterhelés vagy az elöregedett szigetelés miatt leégett transzformátorok, villamos forgógépek (egyenáramú kommutátoros gépek, szinkrongépek, aszinkrongépek stb.) felújítása;
 10. műszaki rajzok alapján villamos berendezések tekercselésének elkészítése és a tekercselések bekötése;
 11. transzformátorok, villamos forgógépek, világítástechnikai eszközök és képcsövek előállítása;
 12. az elektromos vezetékek, berendezések és szerelvények elrendezésének és telepítésének tervezése a feladatmeghatározásnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelően;
 13. az elektromos rendszerek, berendezések és alkatrészek vizsgálata az esetleges kockázatok, meghibásodások és a beállítás vagy javítás szükségességének meghatározása céljából;
 14. az áramkör folytonosságának tesztelése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza