Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

7523 Felvonószerelő

Különböző rendeltetésű, épületben, építményben és létesítményekben üzemelő személy- és teherfelvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák telepítését, szerelését, karbantartását, javítását, időszakos felújítását és bontását végzi.

Feladatai:

  1. biztonsági berendezések ellenőrzése műszeres méréssel;
  2. az esetleges hatósági engedélyek biztosítása, meglétének ellenőrzése;
  3. munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírások (pl. veszélyes hulladék, bontási anyag kezelése) alkalmazása;
  4. egyéni munkavédelmi felszerelések használata, és azok karbantartása;
  5. munkavédelmi feliratok, jelzések, biztosítóberendezések (pl. áram alá helyezést meggátló berendezés) elhelyezése;
  6. műszaki tervek, leírások áttanulmányozása, a felvonóakna méretének, minőségének ellenőrzése;
  7. a telepítésre kerülő személy- és teherfelvonók villamos- és gépészeti rendszerének kialakítása (vezetősínek, villamos vezetékek, elektromos szerelvények, kapcsolótáblák felszerelése, kötélszerelési munkák elvégzése, a gyárban előállított felvonószekrény épületbe szerelése stb.);
  8. a felvonók karbantartása és a biztonsági berendezések rendszeres felülvizsgálata;
  9. üzemzavar vagy rendellenes működés esetén a hiba helyének (motor, fékek, kapcsolók, vezérlőegységek stb.) behatárolása és a szükséges javítások (szelepek, kilincsművek beállítása, tömítések, fékbetétek cseréje stb.) elvégzése;
  10. a felvonók nagyjavítási és felújítási munkáinak ellátása, a fő egységek cseréje és beállítása, valamint a teljes villamosrendszer átépítése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza