Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3116 Gépésztechnikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

Feladatai:

  1. gépek, mechanikai berendezések és mechanikai alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezése, irányítása;
  2. a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítása, az új berendezések üzembe helyezése, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőző beállítása;
  3. az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetése és kivizsgálása;
  4. a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítása és a gyártási feltételek folyamatos fenntartása;
  5. a mechanikai szerkezetek, kalorikus és áramlástechnikai gépek és berendezések, valamint az ezekkel kapcsolatos technológiai folyamatok tervezésében részfeladatok ellátása, a gyártás és beszerelés költségeinek, anyag- és munkaerő-szükségletének előzetes becslése;
  6. az új termékek gyártásának figyelemmel kísérése és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzése, kiküszöbölése, gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos műszaki segítség nyújtása;
  7. a gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki ellenőrzése az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében;
  8. új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint hidraulikus meghajtórendszerek összeállítása és helyszíni szerelése;
  9. gondoskodás arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza