Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

7332 Repülőgépmotor-karbantartó, -javító

Felkészíti a repülőgépet a repülésre, feltárja és javítja a hibákat, ellenőrzi és karbantartja a légijárművet az érvényes előírások szerint.

Feladatai:

 1. a repülőgépek hajtóműveinek ellenőrzése, a szükséges karbantartások elvégzése, az előírt mérések végrehajtása, a hajtóművek cseréje;
 2. a repülőgépsárkány fő egységeinek ellenőrzése, hibafelvételezése, hibajavítása, fődarabok, egységek cseréje, csere utáni ellenőrzése;
 3. a repülőgépek futóművének ellenőrzése, a kerékcserék végrehajtása;
 4. az üzemanyagrendszer, a hidraulikarendszer, a repülőgép-vezérlés rendszere, a tűzoltórendszer, a vészrendszerek stb. üzemképességének ellenőrzése, javítása, karbantartása;
 5. a repülőgép-hajtómű, -sárkány és rendszerei karbantartásának, javításának és ellenőrzésének művezetése, minősítése, a repülőgépnek műszaki szempontból repülésre alkalmassá nyilvánítása és az elvégzett munka dokumentálása;
 6. a repülőgépek indításához és érkezéséhez szükséges műszaki segítség biztosítása, a gépek útra bocsátásának és megérkezésének műszaki előkészítése;
 7. repülőgép-motorok szerelése, vizsgálata, tesztelése és szervizelése;
 8. motoralkatrészek vagy komplett motorok cseréje;
 9. repülőgépvázak és repülőgép-alkatrészek, többek között futóművek, hidraulikus rendszerek és jegesedésgátló rendszerek vizsgálata elhasználódás, repedések, törés, szivárgás és más problémák megállapítása céljából;
 10. repülőgépek szerkezeti, mechanikus és hidraulikus rendszereinek karbantartása, javítása, generáljavítása, módosítása és tesztelése;
 11. kézikönyvek, szervízkönyvek és egyéb műszaki leírások olvasása és értelmezése a hibás vagy sérült alkatrészek javítása és cseréje lehetőségének és lehetséges módjainak meghatározása céljából;
 12. repülőgépek szerkezeti és funkcionális egységei és alkatrészei, többek között a szárnyak és a törzs, a huzalozás, a hidraulikus egységek, oxigénrendszerek, üzemanyag-rendszerek, elektromos rendszerek, szigetelések és tömítések karbantartása, javítása és helyreállítása;
 13. az elkészült munka megvizsgálása annak ellenőrzésére, hogy a karbantartás megfelel-e a szabványoknak, és a repülőgép üzemképes-e;
 14. a szerelési naplók karbantartása, dokumentálva valamennyi megelőző és javító jellegű karbantartó műveletet;
 15. a repülőgép elektromos és elektronikus alkatrészeinek, elemeinek és rendszereinek szerelése és tesztelése;
 16. összeköttetés létesítése különféle alkatrészek és berendezések (pl. rádiós rendszerek, műszerek, elektromágnesek, átalakítók és repülés közbeni üzemanyagtöltő rendszerek) között.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza