Közzététel: 2023. április 28.

4 millió 707 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

2023 márciusában a 15–74 éves foglalkoztatottak1 átlagos létszáma 4 millió 707 ezer fő volt2, 19 ezerrel több, mint egy éve.

2023. január–március az egy évvel korábbihoz képest:

A 2023. január–márciusi időszakban a foglalkoztatottak létszáma 21 ezer fővel több, 4 millió 696 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 18 ezerrel, a külföldön dolgozóké pedig 14 ezerrel nőtt, addig a közfoglalkoztatottaké 10 ezerrel csökkent.

A 15–64 évesek közül 4 millió 579 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,3% volt. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma lényegében nem változott, 2 millió 424 ezer főt tett ki, foglalkoztatási rátájuk 78,7% volt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 2 millió 155 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta 0,6 százalékponttal, 70,0%-ra emelkedett.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2023. január–március

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 526,317,70,4
Közfoglalkoztatottb)68,2-10,1-12,9
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja101,313,915,9
Összesen4 695,821,50,5
Ebből: gyed, gyes miatt tartósan távol lévő121,1-16,1-11,8

a) Az előző év azonos időszakához képest.
b) A válaszadó önbesorolása alapján.

A fiatalok (15–24 éves) korcsoportjában a foglalkoztatottak száma 276 ezer fő volt, foglalkoztatási rátájuk 0,6 százalékponttal, 28,0%-ra nőtt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 0,3 százalékponttal, 87,5%-ra csökkent, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban 2,9 százalékponttal, 67,5%-ra emelkedett.

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatás szintje a fővárosban volt a legmagasabb (79,3%), míg a legalacsonyabb érték (69,5%) Észak-Magyarországot jellemezte. A legjelentősebb növekedés a foglalkoztatási ráta értékében Észak-Alföldön (2,0 százalékpont) volt, míg Dél-Alföldön 0,8 százalékpontos csökkenés mutatkozott az előző év január–márciusához képest.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2023. január–március

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24275,76,328,00,6
25–543 536,8-31,787,5-0,3
55–64766,135,367,52,9
Összesen4 578,69,974,30,4

a) Az előző év azonos időszakához képest.