Közzététel: 2023. július 28.

4 millió 766 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

2023 júniusában a 15–74 éves foglalkoztatottak1 átlagos létszáma 4 millió 766 ezer fő volt2, 51 ezerrel több, mint egy éve.

2023. április–június az egy évvel korábbihoz képest:

A 2023. április–júniusi időszakban a foglalkoztatottak létszáma 31 ezer fővel több, 4 millió 724 ezer fő volt. Míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 31 ezerrel, a külföldön dolgozóké pedig 7 ezerrel nőtt, addig a közfoglalkoztatottaké 7 ezerrel csökkent.

A 15–64 évesek közül 4 millió 604 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 74,7% volt. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma lényegében nem változott, 2 millió 434 ezer főt tett ki, foglalkoztatási rátájuk 79,0% volt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 2 millió 170 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta 0,7 százalékponttal, 70,5%-ra emelkedett.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2023. április–június

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4549,531,00,7
Közfoglalkoztatottb)72,3–7,3–9,2
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja102,06,97,3
Összesen4723,830,60,7
Ebből: gyed, gyes miatt tartósan távol lévő121,1–18,3–13,1

a) Az előző év azonos időszakához képest.
b) A válaszadó önbesorolása alapján.

A fiatalok (15–24 éves) korcsoportjában a foglalkoztatottak száma 255 ezer fő volt, foglalkoztatási rátájuk 0,7 százalékponttal, 25,9%-ra csökkent. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 0,2 százalékponttal, 88,2%-ra mérséklődött, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban 4,1 százalékponttal, 69,4%-ra emelkedett.

A 15–64 évesek körében a foglalkoztatás szintje a fővárosban volt a legmagasabb (78,4%), míg a legalacsonyabb érték (69,8%) Észak-Magyarországot jellemezte. A legjelentősebben, 2,0 százalékponttal Észak-Alföldön bővült a foglalkoztatási ráta, míg Budapesten 1,1 százalékpontos csökkenés következett be az előző év április–júniusihoz képest.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2023. április–június

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24255,2–6,325,9–0,7
25–543 558,3–27,288,2–0,2
55–64790,350,969,44,1
Összesen4 603,817,474,70,4

a) Az előző év azonos időszakához képest.