Közzététel: 2023. március 2.

A IV. negyedévben 0,4%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2022 IV. negyedévében 0,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest 0,8%-kal emelkedett, míg az előző negyedévhez mérten 0,4%-kal csökkent. 2022-ben a gazdaság teljesítménye – a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján egyaránt – 4,6%-kal meghaladta az előző évit.

2022 IV. negyedévében:

A GDP volumene a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A második becslés nyers volumenindexe az első becslésben közölt IV. negyedévi adathoz viszonyítva nem változott, míg a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindex 0,1 százalékponttal mérséklődött.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 2,7, ezen belül a feldolgozóiparé 3,3%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a közúti jármű, illetve a villamos berendezés gyártása járult hozzá az ipar növekedéséhez, míg a vegyi anyag és vegyi termék gyártása fékezte leginkább az ipar bővülését. Az építőipar hozzáadott értéke 0,9%-kal nőtt, a mezőgazdaságé a súlyos aszály következtében 32,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten.

A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR


Nemzetgazdasági ág

2021 2022
IV. I–IV. I. II. III. IV. I-IV.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat94,998,195,364,460,767,768,8
B–EIpar99,7106,2105,0104,0110,1102,7105,4
CEbből: feldolgozóipar101,5108,9104,4105,0110,8103,3105,8
FÉpítőipar115,8109,2116,3100,3101,7100,9103,0
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:110,8108,4110,5110,6105,6102,8107,2
GKereskedelem105,8107,0108,2108,6104,898,7104,6
HSzállítás, raktározás115,4103,6120,6120,4111,6108,0114,3
ISzálláshely-szolgáltatás és vendéglátás200,2143,2175,1148,0106,4102,4127,5
JInformáció, kommunikáció123,3121,7112,7113,0105,3101,4107,5
KPénzügyi, biztosítási tevékenység112,6110,4106,6106,4105,5105,3105,9
LIngatlanügyletek106,4104,0106,0106,5104,3105,9105,7
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység118,8115,4113,4113,6110,3103,6109,9
OKözigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás101,2101,9101,4100,899,898,3100,1
POktatás100,099,4104,8105,5103,6103,5104,3
QHumán-egészségügyi, szociális ellátás101,0104,6108,8112,8106,0108,0108,8
R–TMűvészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás119,5112,5115,1120,2104,6102,9109,6
GDP összesen (piaci beszerzési áron)107,4107,1108,2106,5104,0100,4104,6

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,8%-kal nagyobb lett. A legerőteljesebb növekedés a szállítás, raktározás, valamint a humán-egészségügyi, szociális ellátás (egyaránt 8,0%) nemzetgazdasági ágban történt. Az ingatlanügyletek teljesítménye 5,9, a pénzügyi, biztosítási tevékenységé 5,3%-kal emelkedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység hozzáadott értékének volumene 3,6, a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatásé 2,9%-kal nőtt. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 2,4, az információ, kommunikáció 1,4, az oktatás 3,5%-kal bővült. A kereskedelem teljesítménye 1,3, a közigazgatásé 1,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A bruttó hazai termék 2022. IV. negyedévi, 0,4%-os növekedéséhez a szolgáltatások 1,7, az ipar 0,5, az építőipar pedig 0,1 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül leginkább az ingatlanügyletek, valamint a szállítás, raktározás (egyaránt 0,5 százalékponttal) növelte a GDP-t. A növekedést 1,0 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság teljesítményének, valamint 0,9 százalékponttal a termékadók és -támogatások egyenlegének csökkenése.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 1,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakihoz képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,1%-kal nőtt. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 1,8%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a szolgáltatások esetén 5,0, a tartós és féltartós termékek körében 3,4–3,4%-kal bővült, a nem tartós termékek esetén viszont 2,2%-kal csökkent. A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,2%-kal bővült, míg a közösségi fogyasztásé 4,5%-kal kisebb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,6%-kal mérséklődött.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 0,7%-kal nőtt.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a IV. negyedévben 8,6%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. Mind az építési beruházások, mind a gép- és berendezésberuházások volumene csökkent, az előbbi nagyobb mértékben. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban továbbra is emelkedett, az ingatlanügyletek és a szállítás, raktározás területén visszaesett a fejlesztések volumene.

bruttó felhalmozás 2,4%-kal csökkent az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 0,2%-kal mérséklődött.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2021 2022
IV. I–IV. I. II. III. IV. I–IV.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása108,3105,0112,3108,8104,2102,1106,6
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól100,1100,7103,9107,2104,9100,2104,0
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől102,4101,797,9105,6103,899,4101,7
Háztartások tényleges fogyasztása106,7104,2110,3108,4104,3101,7106,0
Közösségi fogyasztás95,8103,1105,499,899,595,599,8
Végső fogyasztás összesen104,6104,0109,5107,0103,6100,7105,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás100,2105,2110,6106,2104,191,4102,2
Készletváltozása)xxxxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxxxx
Bruttó felhalmozás összesen113,2111,7116,9103,495,397,6101,4
Belföldi felhasználás összesen107,1106,2110,7105,9101,099,8103,9
Export, ebből:102,6110,3107,1108,9115,7109,8110,3
Export, áruk99,3110,3101,9104,0114,2108,5107,0
Export, szolgáltatások118,5109,9137,2132,7122,1115,6125,9
Import, ebből:102,1109,1109,4108,1111,5109,2109,5
Import, áruk100,0109,4107,5104,0109,3108,3107,3
Import, szolgáltatások114,4107,6121,3136,5124,8115,4124,0
Egyenlega)xxxxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen107,4107,1108,2106,5104,0100,4104,6

a) E tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában – folyó áron – 998 milliárd forintos passzívum keletkezett. Az export volumene nagyobb mértékben (9,8%-kal) bővült, mint az importé (9,2%). A külkereskedelem mintegy 84%-át kitevő áruforgalomban a kivitel 8,5, míg a behozatal 8,3%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 15,6, importja 15,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2022. IV. negyedévi, 0,4%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 0,5 százalékponttal járult hozzá, míg a bruttó felhalmozás 0,6 százalékponttal lassította azt. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,5 százalékponttal bővítette a gazdasági teljesítményt.

2022 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 0,4%-kal csökkent.

A termelési oldalon a mezőgazdaság teljesítménye 6,6, az építőiparé 2,1, a szolgáltatásoké 0,1%-kal nőtt, az iparé 0,5%-kal mérséklődött.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 0,3%-kal emelkedett. A kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások és a közösségi fogyasztás volumene nem változott. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,8%-kal csökkent. A külkereskedelemben az export volumene 0,9, az importé 1,4%-kal csökkent.

2022-ben az előző évhez képest:

Az első becslés szerint a GDP értéke folyó áron 66 387 milliárd forint volt, volumene 4,6%-kal nőtt az előző évhez képest. (A naptárhatással kiigazított adatok alapján is 4,6%-kal emelkedett a gazdaság teljesítménye.)

A termelési oldalon az ipar hozzáadott értékének volumene 5,4, az építőiparé 3,0, a szolgáltatásoké 7,2%-kal emelkedett, a mezőgazdaságé 31,2%-kal kisebb lett.

A GDP növekedéséhez a szolgáltatások 4,1, az ipar 1,0, az építőipar 0,2 százalékponttal járult hozzá. A mezőgazdaság 1,0 százalékponttal csökkentette a GDP növekedését.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 6,0%-kal emelkedett, a közösségi fogyasztás 0,2%-kal mérséklődött, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás volumene 5,0%-kal magasabb lett. A bruttó felhalmozás 1,4, ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,2%-kal bővült. Az export volumene 10,3, az importé 9,5%-kal nőtt.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 3,5, a bruttó felhalmozás 0,4, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,7 százalékponttal járult hozzá a gazdaság növekedéséhez.