Közzététel: 2023. június 1.

Az I. negyedévben a gazdaság teljesítménye 0,9%-kal elmaradt a 2022. I. negyedévitől

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2023 I. negyedévében a nyers adatok szerint 0,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest 1,1%-kal, míg az előző negyedévhez mérten 0,3%-kal visszaesett.

2023 I. negyedévében:

A GDP volumene a nyers adatok szerint 0,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,1%-kal elmaradt az előző év azonos időszakától. A második becslés előző év azonos időszakához viszonyított volumenindexei az első becslésben közöltekhez képest nem változtak.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 3,2, ezen belül a feldolgozóiparé 1,5%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. Az ipari teljesítmény szűküléséhez jelentősen hozzájárult az energiaipar visszaesése. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a vegyi anyag és vegyi termék gyártása járult hozzá a csökkenéshez, míg a közúti jármű, illetve a villamos berendezés gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. Az építőipar hozzáadott értéke 8,6%-kal elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől, a mezőgazdaságé viszont 20,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszaki alacsony bázist.

A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2022 2023
I. II. III. IV. I.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat95,464,960,868,2120,2
B–EIpar105,0104,2110,0102,896,8
CEbből: feldolgozóipar104,6105,1110,7103,498,5
FÉpítőipar116,3100,3101,7101,291,4
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:110,5110,6105,7102,9101,1
GKereskedelem108,2108,2104,799,393,9
HSzállítás, raktározás121,0120,3111,3108,195,1
ISzálláshely-szolgáltatás és vendéglátás175,1148,7106,7101,7100,8
JInformáció, kommunikáció112,3112,6105,3101,4102,2
KPénzügyi, biztosítási tevékenység106,5106,4105,5105,4104,6
LIngatlanügyletek105,7106,8104,2105,3101,2
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység113,6113,6110,2103,6101,1
OKözigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás101,3100,899,898,398,8
POktatás105,1105,7105,2103,4103,4
QHumán-egészségügyi, szociális ellátás107,8112,7107,6107,6116,9
R–TMűvészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás116,1121,1104,5102,999,8
GDP összesen (piaci beszerzési áron)108,2106,5104,0100,499,1

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,1%-kal nőtt. A legerőteljesebb növekedés a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban történt (16,9%). A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 4,6, az oktatásé 3,4, az információ, kommunikációé 2,2%-kal emelkedett. Az ingatlanügyletek hozzáadott értékének volumene 1,2, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységé 1,1, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 0,8%-kal nőtt. Csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás teljesítménye 0,2, a közigazgatásé 1,2, a szállítás, raktározásé 4,9, a kereskedelemé 6,1%-kal.

A bruttó hazai termék 2023. I. negyedévi, 0,9%-os csökkenéséhez az ipar 0,9, az építőipar 0,3, a termékadók egyenlege pedig 1,0 százalékponttal járult hozzá. A csökkenést 0,5 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság, valamint 0,7 százalékponttal a szolgáltatások jó teljesítménye. A szolgáltatásokon belül leginkább a humán-egészségügyi, szociális ellátás (0,8 százalékponttal) és a pénzügyi, biztosítási tevékenység (0,2 százalékponttal) mérsékelték a GDP csökkenését.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 2,5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 3,9%-kal visszaesett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 4,2%-kal kisebb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a nem tartós termékek esetében 9,0, a szolgáltatások esetében 2,3%-kal csökkent, míg a féltartós és tartós termékek körében 0,7 és 3,2%-kal bővült.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 4,7%-kal emelkedett, míg a közösségi fogyasztásé 4,6%-kal alacsonyabb lett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,2%-kal mérséklődött.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 2,8%-kal csökkent.

bruttó állóeszköz-felhalmozás az I. negyedévben 6,0%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. Az építési beruházások volumene csökkent, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban és az ingatlanügyletek esetén bővülés figyelhető meg, míg a szállítás, raktározás területén visszaesett a fejlesztések volumene.

bruttó felhalmozás 8,1%-kal esett az előző év azonos időszakához képest.

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás az I. negyedévben összességében 4,9%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2022 2023
I. II. III. IV. I.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása112,0108,4104,7101,896,1
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól103,3106,8103,099,9104,7
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől103,0107,0102,698,598,8
Háztartások tényleges fogyasztása110,2108,1104,4101,497,5
Közösségi fogyasztás105,198,996,395,195,4
Végső fogyasztás összesen109,4106,6103,1100,397,2
Bruttó állóeszköz-felhalmozás110,9106,1101,291,094,0
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen114,9105,399,495,691,9
Belföldi felhasználás összesen110,2106,2102,098,995,1
Export, ebből:109,1109,9116,4112,1106,6
Export, áruk104,3105,8116,0112,5107,0
Export, szolgáltatások134,8129,4118,6110,8103,9
Import, ebből:110,9109,5113,7110,2101,9
Import, áruk109,7106,0112,8110,9101,7
Import, szolgáltatások118,2132,1119,5107,8101,8
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen108,2106,5104,0100,499,1

a) E tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 475 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumene nagyobb mértékben (6,6%-kal) bővült, mint az importé (1,9%). A külkereskedelem 85%-át kitevő áruforgalomban a kivitel 7,0, míg a behozatal 1,7%-kal nagyobb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 3,9, importja 1,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2023. I. negyedévi, 0,9%-os visszaeséséhez a végső fogyasztás 2,1, a bruttó felhalmozás pedig 3,3 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 4,4 százalékponttal mérsékelte a gazdasági teljesítmény vissszaesését.

2023 I. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 0,3%-kal csökkent.

A termelési oldalon a mezőgazdaság teljesítménye 70,6, a szolgáltatásoké 0,1%-kal nőtt, az iparé 3,9%-kal, az építőiparé 7,5%-kal mérséklődött.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 2,1%-kal csökkent. A kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,1%-kal emelkedett, míg a közösségi fogyasztásé 0,2%-kal alacsonyabb lett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,4%-kal emelkedett. A külkereskedelemben az export volumene 1,3%-kal nőtt, az importé 0,4%-kal mérséklődött.