Közzététel: 2023. szeptember 1.

A II. negyedévben a gazdaság teljesítménye 2,4%-kal elmaradt a 2022. II. negyedévitől, a csökkenést mérsékelte a mezőgazdaság jó teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2023 II. negyedévében a nyers adatok szerint 2,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest 2,3%-kal, míg az előző negyedévhez mérten 0,3%-kal mérséklődött. 2023 I. félévében a gazdaság teljesítménye a nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

2023 II. negyedévében:

A GDP volumene a nyers adatok szerint 2,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakától. A második becslés volumenindexei az első becslésben közöltekhez képest nem változtak.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 5,7, ezen belül a feldolgozóiparé 4,0%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a vegyi anyag és vegyi termék, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása járult hozzá a csökkenéshez, míg a közúti járművek gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. Az építőipar hozzáadott értéke 6,0%-kal elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől, a mezőgazdaságé viszont 67,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszaki alacsony bázist.

A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2022 2023
II. III. IV. I. II.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat64,960,868,2120,2167,9
B–EIpar104,2110,0102,896,894,3
CEbből: feldolgozóipar105,1110,7103,498,596,0
FÉpítőipar100,3101,7101,291,494,0
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:110,6105,7102,9101,197,6
GKereskedelem108,2104,799,393,987,4
HSzállítás, raktározás120,3111,3108,195,193,8
ISzálláshely-szolgáltatás és vendéglátás148,7106,7101,7100,897,5
JInformáció, kommunikáció112,6105,3101,4102,2102,6
KPénzügyi, biztosítási tevékenység106,4105,5105,4104,6101,9
LIngatlanügyletek106,8104,2105,3101,2100,5
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység113,6110,2103,6101,197,1
OKözigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás100,899,898,398,898,9
POktatás105,7105,2103,4103,496,0
QHumán-egészségügyi, szociális ellátás112,7107,6107,6116,9110,2
R–TMűvészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás121,1104,5102,999,898,6
GDP összesen (piaci beszerzési áron)106,5104,0100,499,197,6

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,4%-kal csökkent. A legnagyobb növekedés a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban történt (10,2%). Az információ, kommunikáció ág teljesítménye 2,6, a pénzügyi, biztosítási tevékenységé 1,9, az ingatlanügyleteké 0,5%-kal emelkedett. A közigazgatás hozzáadott értékének volumene 1,1, a művészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatásé 1,4, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 2,5%-kal mérséklődött. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység teljesítménye 2,9, az oktatásé 4,0, a szállítás, raktározásé 6,2, a kereskedelemé pedig 12,6%-kal zsugorodott.

A bruttó hazai termék 2023. II. negyedévi, 2,4%-os csökkenéséhez a szolgáltatások 1,5, az ipar 1,0, az építőipar 0,3, a termékadók és támogatások egyenlege pedig 1,2 százalékponttal járult hozzá. A csökkenést 1,7 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság jó teljesítménye. A szolgáltatásokon belül leginkább a humán-egészségügyi, szociális ellátás mérsékelte (0,4 százalékponttal) a GDP csökkenését.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 1,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 3,2%-kal visszaesett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 3,8%-kal kisebb lett az egy évvel korábbinál. A hazai fogyasztási kiadások volumene a nem tartós termékek esetében 9,0, a féltartós termékek esetében 4,2%-kal csökkent, míg a tartós termékek és szolgáltatások körében 0,1 és 0,7%-kal növekedett.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,2%-kal, míg a közösségi fogyasztásé 2,3%-kal emelkedett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,8%-kal nagyobb lett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 1,0%-kal csökkent.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a II. negyedévben 15,6%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. Az építési beruházások volumene jelentősen csökkent, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül csak a feldolgozóiparban figyelhető meg bővülés, míg a többi területen csökkent a fejlesztések volumene.

bruttó felhalmozás 21,3%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a II. negyedévben összességében 7,6%-kal zsugorodott.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2022 2023
II. III. IV. I. II.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása108,4104,7101,896,196,8
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól106,8103,099,9104,7106,2
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől107,0102,698,598,8101,8
Háztartások tényleges fogyasztása108,1104,4101,497,598,4
Közösségi fogyasztás98,996,395,195,4102,3
Végső fogyasztás összesen106,6103,1100,397,299,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás106,1101,291,094,084,4
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen105,399,495,691,978,7
Belföldi felhasználás összesen106,2102,098,995,192,4
Export, ebből:109,9116,4112,1106,6100,2
Export, áruk105,8116,0112,5107,0101,8
Export, szolgáltatások129,4118,6110,8103,993,8
Import, ebből:109,5113,7110,2101,994,4
Import, áruk106,0112,8110,9101,794,9
Import, szolgáltatások132,1119,5107,8101,891,1
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen106,5104,0100,499,197,6

a) E tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 1 247 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az export volumene 0,2%-kal bővült, míg az importé 5,6%-kal csökkent. A külkereskedelem 83%-át kitevő áruforgalomban a kivitel 1,8%-kal emelkedett, míg a behozatal 5,1%-kal kisebb lett az egy évvel korábbinál. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 6,2, importja 8,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2023. II. negyedévi, 2,4%-os visszaeséséhez a végső fogyasztás 0,7, a bruttó felhalmozás pedig 7,1 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 5,4 százalékponttal mérsékelte a gazdasági teljesítmény csökkenését.

2023 II. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 0,3%-kal mérséklődött.

A termelési oldalon az ipar teljesítménye 0,3%-kal nőtt, míg az építőiparé 0,4%-kal, a szolgáltatásoké 0,8%-kal, a mezőgazdaságé pedig 2,3%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene stagnált. A kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,1%-kal, a közösségi fogyasztásé 0,8%-kal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,8%-kal visszaesett. A külkereskedelemben az export volumene 3,1, az importé 5,9%-kal csökkent.