Közzététel: 2023. december 1.

2023 III. negyedévében az előző negyedévihez képest 0,9%-kal nőtt, a 2022. azonos időszakitól viszont 0,4%-kal elmaradt a gazdaság teljesítménye

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2023 III. negyedévében a nyers adatok szerint 0,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest 0,3%-kal csökkent, míg az előző negyedévhez mérten 0,9%-kal nőtt. 2023 I–III. negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

2023 III. negyedévében:

A GDP volumene a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A második becslés volumenindexei az első becslésben közöltekhez képest nem változtak.

Termelési oldal:

Az ipar teljesítménye 5,4, ezen belül a feldolgozóiparé 4,1%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben az élelmiszeripar, valamint a gumi-, műanyag- és építőanyag-ipar járult hozzá a csökkenéshez, míg a közúti járművek gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. Jelentősen hozzájárult az ipar teljesítményének csökkenéséhez az energiaipar is. Az építőipar hozzáadott értéke 1,6%-kal elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől, a mezőgazdaságé viszont 88,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszaki alacsony bázist.

A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2022. 2023.
III. IV. I. II. III.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat67,576,0126,7166,6188,2
B–EIpar107,199,697,294,394,6
CEbből: feldolgozóipar109,8103,098,795,895,9
FÉpítőipar100,1100,592,493,898,4
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:106,7104,2100,697,296,9
GKereskedelem100,996,594,487,888,4
HSzállítás, raktározás110,1108,495,393,992,0
ISzálláshely-szolgáltatás és vendéglátás115,2110,6101,192,0100,8
JInformáció, kommunikáció105,0101,9102,4101,4102,1
KPénzügyi, biztosítási tevékenység94,994,8102,2100,298,7
LIngatlanügyletek111,9114,0101,699,899,0
M–NSzakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység112,6106,9101,895,393,6
OKözigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás99,898,298,898,998,1
POktatás95,192,5101,897,7100,5
QHumán-egészségügyi, szociális ellátás120,0119,5109,5110,2108,8
R–TMűvészet, szórakoztatás, szabadidő, egyéb szolgáltatás109,4107,599,899,098,9
GDP összesen (piaci beszerzési áron)104,3100,299,197,699,6

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,1%-kal csökkent. A legnagyobb növekedés (8,8%) a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban történt. Az információ, kommunikáció ág teljesítménye 2,1, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 0,8, az oktatásé 0,5%-kal nőtt. Az ingatlanügyletek hozzáadott értéke 1,0, a művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatásoké 1,1, a pénzügyi, biztosítási tevékenységé 1,3%-kal csökkent. A közigazgatás hozzáadott értékének volumene 1,9, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység teljesítménye 6,4, a szállítás, raktározásé 8,0, a kereskedelemé pedig 11,6%-kal zsugorodott.

A bruttó hazai termék 2023. III. negyedévi, 0,4%-os csökkenéséhez a szolgáltatások 1,7, az ipar 0,9, az építőipar 0,1, a termékadók és -támogatások egyenlege pedig 1,1 százalékponttal járult hozzá. A csökkenést 3,4 százalékponttal fékezte a mezőgazdaság jó teljesítménye. A szolgáltatásokon belül leginkább (0,3 százalékponttal) a humán-egészségügyi, szociális ellátás mérsékelte a GDP csökkenését.

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 0,9%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 2,7%-kal visszaesett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 2,4%-kal csökkent. A hazai fogyasztási kiadások volumene minden tartósság szerinti csoportban kisebb lett: a nem tartós termékek esetében 5,8, a féltartós termékeknél 0,9, a tartós termékeknél 0,2, míg a szolgáltatások körében 0,4%-kal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 6,4%-kal, míg a közösségi fogyasztásé 4,4%-kal emelkedett. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 8,5%-kal nagyobb lett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 0,1%-kal mérséklődött.

bruttó állóeszköz-felhalmozás a III. negyedévben 15,1%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest. Az építési beruházások volumene jelentősen csökkent, míg a gép- és berendezésberuházásoké emelkedett. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban figyelhető meg bővülés, míg a többi területen nagymértékben csökkent a fejlesztések volumene.

bruttó felhalmozás 15,7%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 5,2%-kal kisebb lett.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2022. 2023.
III. IV. I. II. III.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása104,5102,395,596,597,3
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól105,7102,8100,3106,3106,4
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől106,3102,298,8100,2108,5
Háztartások tényleges fogyasztása104,8102,396,498,199,1
Közösségi fogyasztás98,296,394,9101,0104,4
Végső fogyasztás összesen103,7101,396,198,699,9
Bruttó állóeszköz-felhalmozás100,190,096,184,884,9
Készletváltozása)xxxxx
Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlegea)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen97,092,996,878,484,3
Belföldi felhasználás összesen101,698,795,692,094,8
Export, ebből:117,6112,7106,6100,396,4
Export, áruk117,4113,3107,0101,995,1
Export, szolgáltatások118,9110,7103,993,7101,8
Import, ebből:113,9110,8102,394,091,3
Import, áruk113,2111,8102,194,590,1
Import, szolgáltatások118,3106,9101,791,099,4
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen104,3100,299,197,699,6

a) E tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 1 285 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az import volumene nagyobb mértékben (8,7%) csökkent, mint az exporté (3,6%). A külkereskedelem 80%-át kitevő áruforgalomban a behozatal 9,9%-kal zuhant a kivitel 4,9%-os csökkenése mellett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 1,8%-kal bővült, míg importja 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2023. III. negyedévi, 0,4%-os csökkenéséhez a bruttó felhalmozás 5,3 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege1 összességében 5,0, azon belül az árukereskedelem egyenlege 4,6 százalékponttal mérsékelte a gazdasági teljesítmény csökkenését.

2023 III. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

A gazdaság teljesítménye 0,9%-kal nőtt.

A termelési oldalon az ipar teljesítménye 0,6, az építőiparé 2,7, a mezőgazdaságé 3,4%-kal nőtt, míg a szolgáltatásoké 0,9%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 1,5, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,2, míg a közösségi fogyasztásé 1,0%-kal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,8%-kal visszaesett. A külkereskedelemben az export és az import volumene összességében stagnált (0,1 és 0,0%).