Közzététel: 2023. május 12.

4,1%-kal csökkent az ipari termelés

2023 márciusában az ipari termelés volumene 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 4,0%-kal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak többségében csökkenést mértünk, ugyanakkor a legnagyobb súlyú járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásában jelentősen nőtt a termelés volumene. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2023. februárinál 0,2%-kal nagyobb volt.

2023. márciusban:

Az ipari termelés volumene 4,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt márciusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás márciusban az előző hónaphoz képest 0,2%-kal nőtt.

Az ipari export volumene 0,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 31, a 14%-os súlyú villamos berendezés gyártásáé 23%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 17,0, a feldolgozóiparé 13,1%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9, a csekély súlyú bányászaté 23, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 25%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2021109,0107,5111,3106,172,2
2022105,8106,0100,3108,471,4
2023.január101,4100,888,2105,974,7
február96,198,089,2101,474,0
március97,199,186,9104,473,4
2023. évkezdettől98,199,288,0103,974,0

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás az alágak közül a legnagyobb mértékben, 23,5%-kal bővült az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 27, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 21%-kal nőtt.

A 11%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 23%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártása 39, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készüléké 12,9%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelés 9%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 13,8%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 24, az elektronikai alkatrész, áramköri kártyáé 12,1%-kal visszaesett.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 13,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt. Mindössze három alágazatban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben, 8,9%-kal a dohánytermék gyártásában. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 11,3%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A többi hét alágazatban 9,0 és 46% közötti mértékben csökkent a termelés, a legkevésbé a tejfeldolgozásban, a leginkább a csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 17,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 12,9%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Utóbbin belül a kohászati ágazatban (fémalapanyag gyártása) még ennél is nagyobb mértékben csökkent a volumen.

Folytatódott a csökkenés a vegyi anyag, termék gyártásában, ahol márciusban 27%-kal kisebb volt a termelés, mint egy évvel azelőtt, nagyrészt a műanyagalapanyag-, a műtrágya-, nitrogénvegyület-, illetve a szervesvegyialapanyag-gyártás jelentős visszaesése miatt.

A legnagyobb mértékben, 30%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2023. március

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása86,712,0
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása82,97,7
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása87,17,6
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása86,29,2
CJVillamos berendezés gyártása123,111,2
CLJárműgyártás123,526,4

Az ipari termelés Nyugat-Dunántúlon (6,4%-kal), Pest régióban (2,8%-kal) és Közép-Dunántúlon (0,3%-kal), nőtt. A többi régióban 1,9 és 16,4% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Budapesten.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 6,3%-kal nagyobb volt a 2022. márciusinál. Az új belföldi rendelések 13,4%-kal visszaestek, ugyanakkor az új exportrendelések 10,2%-kal nőttek. Az összes rendelésállomány március végén 7,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2023. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 3,1%-kal csökkent. Az összes értékesítés 58%-át adó külpiaci eladások volumene 0,5, a 42%-ot képviselő hazai értékesítésé 15,2%-kal visszaesett.

feldolgozóipar 13 alága közül 8-ban csökkent a termelés, a legnagyobb mértékben, 32%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A többi 5-ben 0,1 és 31% közötti mértékben nőtt a volumen, leginkább a villamos berendezés gyártásában, míg a legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 16,7%-kal bővült.