Közzététel: 2023. szeptember 13.

Az ipari termelés 2,6%-kal csökkent, viszont a legnagyobb súlyú járműgyártás 14,4%-kal bővült

2023 júliusában az ipari termelés volumene 2,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 2,5%-kal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak többségében csökkenést mértünk, ugyanakkor a legnagyobb súlyú járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában nőtt a termelés volumene. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2023. júniusinál 2,8%-kal nagyobb volt.

2023. júliusban:

Az ipari termelés volumene 2,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt júliusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júliusban az előző hónaphoz képest 2,8%-kal emelkedett.

Az ipari export volumene 2,2%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 35%-át képviselő járműgyártás kivitele 15,9, a 14%-os súlyú villamos berendezés gyártásáé 10,6%-kal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 11,0, a feldolgozóiparé 6,5%-kal esett vissza az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,3, a csekély súlyú bányászaté 35, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 21%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2021109,0107,5111,3106,172,2
2022106,2106,2100,2108,871,5
2023.január100,8100,688,5105,474,6
február95,497,689,4100,874,0
március97,099,287,1104,473,4
április92,394,184,598,372,4
május95,098,688,7102,873,0
június99,2102,191,3106,673,6
július97,799,693,5102,272,2
2023. évkezdettől96,898,888,9103,073,3

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 28%-át képviselő járműgyártás 14,4%-kal bővült az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 21, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 9,2%-kal nőtt.

A 11%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 9,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 24%-kal nagyobb, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készüléké 8,1%-kal kisebb lett.

A feldolgozóipari termelés 9,0%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 5,0%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 9,8, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 6,6%-kal visszaesett.

A feldolgozóiparból 13%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkenése miatt. Mindössze három alágazatban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben, 19,6%-kal a pékáru, tésztafélék gyártásában. A legnagyobb (22%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 8,5%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest. A többi hét alágazatban 8,0 és 52% közötti mértékben csökkent a termelés, a legkevésbé az egyéb élelmiszer gyártásában, a leginkább a csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 21%-kal a gyógyszergyártás bővült az egy évvel korábbival összehasonlítva, ebben szerepet játszott az alacsony bázis hatása is.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 20, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 12,2%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A legnagyobb mértékben, 25%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása maradt el az egy évvel korábbitól, elsősorban a belföldi értékesítés csökkenése miatt, miközben az export nőtt.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2023. július

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása90,713,2
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása79,97,4
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása87,87,3
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása95,09,0
CJVillamos berendezés gyártása109,811,4
CLJárműgyártás114,428,1

Az ipari termelés négy régióban nőtt, négyben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 3,6%-os volumenbővülést Pest régióban, a legjelentősebb, 11,0%-os visszaesést Budapesten regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 4,5%-kal kisebb volt a 2022. júliusinál. Az új belföldi rendelések 1,4, az új exportrendelések 5,0%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány július végén 6,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2023. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 4,5%-kal csökkent. Az összes értékesítés 60%-át adó külpiaci eladások volumene 0,5, a 40%-ot képviselő hazai értékesítéseké 16,4%-kal kisebb lett.

feldolgozóipar tizenhárom alága közül nyolcban csökkent a termelés, a legnagyobb mértékben, 23%-kal a vegyi anyag, termék gyártásában. A többi ötben 1,3 és 19,1% közötti mértékben nőtt a volumen, leginkább a villamos berendezés gyártásában, a legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása pedig 14,5%-kal bővült.