Közzététel: 2024. február 13.

Az ipari termelés 13,7%-kal csökkent

2023 decemberében az ipari termelés volumene 13,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 8,7%-kal csökkent. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint 2022 decemberében. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés, csupán három alág kibocsátása nőtt. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2023. novemberinél 0,3%-kal kisebb volt.
2023-ban az ipari termelés volumene 5,5%-kal alacsonyabb volt, mint 2022-ben.

2023. decemberben:

Az ipari termelés volumene 13,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt decemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás decemberben az előző hónaphoz képest 0,3%-kal mérséklődött.

Az ipari export volumene 12,0%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 33%-át képviselő járműgyártás kivitele 11,3, a 13%-os súlyú villamos berendezés gyártásáé 13,9%-kal csökkent.

Az ipar belföldi értékesítése 11,7, a feldolgozóiparé 2,2%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (94%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 12,5, a csekély súlyú bányászaté 52, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 25%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2021109,0107,5111,3106,172,2
2022106,2106,2100,2108,871,5
2023.január100,7100,588,4105,474,6
február95,497,589,4100,874,0
március97,299,387,4104,573,3
április92,294,084,598,272,4
május95,098,488,5102,773,0
június100,0102,891,7107,573,6
július97,899,894,1102,272,0
augusztus95,294,891,196,471,1
szeptember93,895,493,996,073,2
október97,898,8100,998,071,7
november95,094,996,394,371,9
december87,590,097,887,169,9
2023. évkezdettől95,797,291,999,472,6

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás 9,0%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 11,1, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 6,0%-kal csökkent.

A 10%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 23%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 12,5, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készüléké 41%-kal kisebb lett.

A feldolgozóipari termelés 9%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 17,0%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 28%-kal csökkent, míg az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 12,2%-kal nőtt.

A feldolgozóiparból 14%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 10,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások. Csupán három alágazatban nőtt a kibocsátás, 4,6 és 17,6% közötti mértékben. A legnagyobb (24%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest. A többi hét alágazatban 4,9 és 27% közötti mértékben csökkent a termelés, a legkevésbé az italgyártásában, a leginkább a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósításban.

Az előző hónaphoz hasonlóan a legerőteljesebben, 16,4%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás bővült, elsősorban belföldi értékesítése növekedésének köszönhetően, miközben exportja visszaesett.

vegyi anyag, termék gyártásában is folytatódott a növekedés, decemberben 3,9%-kal emelkedett a kibocsátás.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 21, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 10,9%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 30%-kal a gép, gépi berendezés gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, a csökkenésben a magas bázis is szerepet játszott.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2023. december

(%)

Alág A termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása89,613,7
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása78,66,8
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása89,16,5
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása83,08,9
CJVillamos berendezés gyártása77,010,2
CLJárműgyártás91,025,8

Az ipari termelés minden régióban visszaesett az előző év azonos hónapjához képest, a legnagyobb mértékben, 19,1%-kal Dél-Alföldön, a többi régióban 0,6 és 17,4% között.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 15,7%-kal kisebb volt a 2022. decemberinél. Az új belföldi rendelések 14,5, az új exportrendelések 15,8%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány december végén 14,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2023-ban az előző évhez képest:

Az ipari termelés 5,5%-kal csökkent az egy évvel korábbi, 6,1%-os növekedést követően. Ezen belül a három nemzetgazdasági ág közül a feldolgozóipar kibocsátása 4,3, az energiaiparé 23, a csekély súlyú bányászaté 31%-kal visszaesett 2022-höz viszonyítva.

feldolgozóiparban folyó áron mintegy 52 ezer milliárd forint termelési értéket állítottak elő 2023-ban. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tízben csökkent a termelés, a legnagyobb mértékben, 18,5%-kal a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártásában. A többi háromban 6,4 és 9,3% közötti mértékben nőtt a volumen, leginkább a villamos berendezés gyártásában, a legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása pedig 8,4%-kal bővült.

Az ipari export 3,2%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál (2022-ben 8,3%-os volumennövekedést mértünk). A teljes ipari értékesítés 60, a feldolgozóipari értékesítés 73%-a származott külpiaci eladásokból. A feldolgozóipari export 0,6%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, ezen belül a 33%-os súlyt képviselő járműgyártásban emelkedett (8,9%-kal) a kivitel volumene, és a második legnagyobb, 15%-os részarányú villamos berendezés gyártásának kivitele nőtt a leginkább (15,3%-kal).

Az ipar belföldi értékesítése 14,8, ezen belül a feldolgozóiparé 8,1%-kal kisebb lett. A feldolgozóipar hazai értékesítésének legnagyobb részét, 26%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának belföldi eladásai 8,6%-kal elmaradtak előző év szintjétől. A második legnagyobb (14%-os) súlyú fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártásának belföldi eladásai 2023-ban 2,5%-kal csökkentek.

Az ipari termelés csak Pest régióban nőtt (3,8%-kal). A többi régióban 1,8 és 12,0% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Észak-Magyarországon.