Közzététel: 2024. március 13.

Az ipari termelés 3,6%-kal csökkent

2024 januárjában az ipari termelés volumene 3,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 4,1%-kal csökkent. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés, három alág (élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása; kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás; egyéb feldolgozóipar) kibocsátása nőtt. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2023. decemberinél 1,1%-kal kisebb volt.

2024. januárban:

Az ipari termelés volumene 3,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt januári adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás januárban az előző hónaphoz képest 1,1%-kal mérséklődött.

Az ipari export volumene 6,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 31%-át képviselő járműgyártás kivitele 9,3, a 14%-os súlyú villamos berendezés gyártásáé 10,8%-kal visszaesett.

Az ipar belföldi értékesítése 1,0, a feldolgozóiparé 0,7%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (93%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 4,4%-kal csökkent, ugyanakkor a csekély súlyú bányászat kibocsátása 25, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,4%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2022106,2106,2100,2108,871,5
202395,797,291,999,472,6
2024.január95,695,199,393,673,6

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás 4,7%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 11,9%-kal visszaesett, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 1,6%-kal nőtt.

A 12%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 1,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 3,2%-kal emelkedett, ugyanakkor a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készüléké 6,1%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés 9%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása – az alágak közül a legnagyobb mértékben – 18,7%-kal esett vissza az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 28, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 19,1%-kal csökkent.

A feldolgozóiparból 13%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 7,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, mindkét értékesítési irányban nőttek az eladások. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 13,8%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. További hat alágazatban 2,2 és 31% közötti mértékben nőtt a termelés, a legerőteljesebben a malomipari termék, keményítő, a legkevésbé a takarmány gyártásában. Mindössze négy alágazatban csökkent a kibocsátás (3,5 és 5,8% közötti mértékben), a leginkább a tejfeldolgozásban.

Az előző hónaphoz hasonlóan a legnagyobb mértékben, 9,4%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása bővült, annak ellenére, hogy mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkentek.

Az előző havi növekedéssel szemben a vegyi anyag, termék gyártása januárban 6,3%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 6,5, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 1,8%-kal kisebb lett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2024. január

(%)

Alág A termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása107,612,9
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása93,57,4
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása98,27,2
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása81,39,4
CJVillamos berendezés gyártása98,712,2
CLJárműgyártás95,325,5

Az ipari termelés Dél-Dunántúlon (10,1%-kal) és Pest régióban (3,9%-kal) nőtt. A többi régióban 3,4 és 10,3% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Dél-Alföldön.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 5,1%-kal kisebb volt a 2023. januárinál. Az új belföldi rendelések 4,7, az új exportrendelések 5,1%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány január végén 16,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.