Közzététel: 2024. május 15.

Az ipari termelés 10,4%-kal csökkent

2024 márciusában az ipari termelés volumene 10,4, munkanaphatástól megtisztítva 2,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban hárommal kevesebb munkanap volt, mint 2023 márciusában. A feldolgozóipari alágak mindegyikében visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a gép, gépi berendezés gyártásában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2024. februárinál 3,0%-kal kisebb volt.

2024. márciusban:

Az ipari termelés volumene 10,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt márciusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás márciusban az előző hónaphoz képest 3,0%-kal mérséklődött.

Az ipari export volumene 12,2%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 13,5, a 14%-os súlyú villamos berendezés gyártásáé 19,4%-kal esett vissza.

Az ipar belföldi értékesítése 7,7, a feldolgozóiparé 8,5%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.

Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 11,3, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,6%-kal csökkent, míg a csekély súlyú bányászat kibocsátása 1,1%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2022106,2106,2100,2108,871,5
202395,797,291,999,472,6
2024január95,394,998,593,773,8
február102,1100,8100,8100,874,4
március88,787,991,586,672,9
2024. évkezdettől95,194,296,693,473,7

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27%-át képviselő járműgyártás volumene 11,5%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 9,4, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 12,6%-kal csökkent.

A 11%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 17,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 17,5, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 21%-kal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 9,4%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 13,0%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32%-kal visszaesett, ugyanakkor az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 2,3%-kal emelkedett.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 3,9%-kal kisebb volt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkenése miatt. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 3,7%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest. További kilenc alágazatban 0,3 és 15,7% közötti mértékben csökkent a termelés, a legerőteljesebben a csekély súlyú dohánytermék gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. Mindössze egy alágazatban nőtt a kibocsátás: a malomipari termék, keményítő gyártásában, 25%-kal.

Az előző havi növekedéssel szemben a gyógyszergyártás kibocsátása márciusban 11,0%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 8,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 13,4%-kal kisebb lett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 18,6%-kal a gép, gépi berendezés gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, a csökkenésben a magas bázis hatása is szerepet játszott.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2024. március

(%)

Alág A termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása96,112,1
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása91,97,9
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása86,67,3
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása87,09,4
CJVillamos berendezés gyártása83,010,8
CLJárműgyártás88,526,9

Magyarország minden régiójában csökkent az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest: a legnagyobb mértékben, 16,2%-kal Nyugat-Dunántúlon, a legkevésbé, 3,0%-kal Dél-Alföldön.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 14,0%-kal kisebb volt a 2023. márciusinál. Az új belföldi rendelések 4,9, az új exportrendelések 15,4%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány március végén 21%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2024. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 4,1%-kal mérséklődött. Az összes értékesítés 61%-át adó külpiaci eladások volumene 5,9, a 39%-ot képviselő hazai értékesítésé 4,1%-kal csökkent.

feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 14,1%-kal a gép, gépi berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 5,3%-kal csökkent. Csupán két alágban nőtt a volumen: az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában 4,1, a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban 0,8%-kal.