Közzététel: 2023. október 3.

A GDP-arányos hiány 6,3%-os volt az I. félévben

Előzetes adatok szerint 2296 milliárd forint, a GDP 6,3%-a volt a kormányzati szektor 2023. I. féléves hiánya. A 2023. II. negyedévi hiány 570 milliárd forintot tett ki, a GDP 3,1%-át.

2023 I. félévében:

A kormányzati szektor bevétele 15 366 milliárd, kiadása 17 662 milliárd forint volt.

2023 I. félévében 2022 azonos időszakához képest:

bevételek 1605 milliárd forinttal, 11,7%-kal nőttek. A legnagyobb értékkel, 790 milliárd forinttal, 13,9%-kal a termelési adók bővültek, amelyen belül 172 milliárd forint (5,5%) volt az áfabevétel növekedése, emellett jelentősen bővültek a különadó-bevételek. A jövedelemadó-bevételek 365 milliárd forinttal, 16,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A társadalombiztosítási hozzájárulások 462 milliárd forinttal, 14,6%-kal lettek magasabbak. Az egyéb bevételek 11 milliárd forinttal, 0,4%-kal csökkentek.

kiadások 3232 milliárd forinttal, 22,4%-kal emelkedtek. A bővülés a kifizetett munkavállalói jövedelem esetében 33 milliárd forint (1,0%) volt, amit a hathavi „fegyverpénz” bázisidőszakban megvalósult kifizetése is befolyásolt. A pénzbeni társadalmi juttatások 778 milliárd forinttal, 23,1%-kal lettek magasabbak, elsősorban a nyugellátásra kifizetett összegek növekedése miatt. A folyó termelőfelhasználás 370 milliárd forinttal, 15,1%-kal, a kamatkiadások pedig 832 milliárd forinttal, a 2,1-szeresükre nőttek. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 210 milliárd forinttal, 15,3%-kal csökkent. A kormányzati szektor egyéb kiadásai 1429 milliárd forinttal, 47,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, főként az energiaszolgáltató cégeknek nyújtott támogatások ugrásszerű növekedése következtében.

Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 1627 milliárd forinttal, GDP-arányosan 4,2 százalékponttal lett kedvezőtlenebb.

2023 II. negyedévében 2022 azonos időszakához képest:

A bevételek 1121 milliárd forinttal, 16,0%-kal nőttek.

A kiadások 1429 milliárd forinttal, 19,6%-kal emelkedtek.

Az egyenleg 308 milliárd forinttal, 1,5 százalékponttal lett kedvezőtlenebb az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

2022-ben:

A kormányzati szektor hiánya 2022-ben – a nemzeti számlák 2. előzetes adatai alapján – 4126 milliárd forint volt, a GDP 6,2%-a. Az adatokat a KSH a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure – EDP) szóló jogszabály alapján, a nemzeti számlák európai rendszerében (ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően jelentette az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak. A kormányzati szektor adóssága – a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján – 2022 végén 48 834 milliárd forint volt, a GDP 73,9%-a.

Magyarország teljes EDP-jelentése