Közzététel: 2023. július 31.

Visszaesés a lakásépítésben

2023 I. félévében 7353 új lakás épült, 19%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 10 880 volt, 39%-kal kisebb, mint 2022 azonos időszakában.

2022 I. félévéhez képest:

Budapesten 2316 lakást vettek használatba, 36%-kal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A vármegyeszékhe-lyeken 28, a többi városban 6,9%-kal kevesebb lakás épült. Csak a községekben bővült a lakásépítés, ott 9,2%-kal több lakást vettek használatba. A falusi építkezések többsége (66%-a) agglomerációkban valósult meg.

Főleg a vállalkozások által épített lakások száma esett vissza (24%-kal), miközben a természetes személyek építkezése ennél mérsékeltebben (5,3%-kal) csökkent.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 48%-a családi házban, 45%-a többlakásos épületben, 4,0%-a lakóparkban található.

A saját használatra épített lakások aránya 37, az értékesítési célra építetteké 60% volt. E tekintetben is érzékelhető az arányeltolódás a saját célra történő építkezések javára.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 8,6 m2-rel, 97 m2-re nőtt.

Kizárólag két régióban nem csökkent az új lakások száma: Pest régióban körülbelül ugyanannyi, Észak-Alföldön pedig 27%-kal több lakást vettek használatba, mint az előző év azonos időszakában.

Az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 10 880 volt, 39%-kal kisebb, mint 2022 I. félévében. Az új lakások 39%-át a fővárosban tervezik megépíteni. Az építési kedv az összes településkategóriában csökkent. A települési hierarchiában lefelé haladva egyre nagyobb a visszaesés: a fővárosban 17, a vármegyeszékhelyeken 38, a többi városban 47, a községekben 53%-kal kevesebb lakás építését tervezik az előző év azonos időszakához mérten.

Az építeni tervezett lakások száma – a minimális emelkedést felmutató Hajdú-Bihar vármegye kivételével – az ország minden részén csökkent. Regionális szinten a legnagyobb visszaesés Dél-Dunántúlon (58%), ezen belül Baranya vármegyében következett be, ahol alig több mint negyedére zuhant a kiadott engedélyek száma.

A tervezett lakások számának visszaesése Közép-Magyarországon 32, az Alföld és Észak nagyrégióban 29%-os volt.

A kiadott új építési engedélyek alapján 47%-kal kevesebb, összesen 4238 lakóépület építését tervezik az országban. A tervezett nem lakóépületek száma országos szinten 2081 volt, szintén elmaradt az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a nem lakóépületek közül az ipari épületek alapterülete 42%-kal növekedett.

Új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések, használatba vett és megszűnt lakások

Területi egység Kiadott új lakásépítési engedélyek (bejelentések) Használatba vett lakások száma Megszűnt lakások száma
száma 2023. I. félév a 2022. I. félév %-ában 2022. I. félév 2023. I. félév 2023. I. félév a 2022. I. félév %-ában 2022. I. félév 2023. I. félév
2022. I. félév 2023. I. félév ebből: egyszerű bejelentések
Budapest5 1074 25829283,43621231664,078186
Vármegyeszékhely2 7651 71680562,11564112672,016171
Többi város5 1932 7431 74252,82 4932 32293,1339345
Községek4 6502 1631 84946,514551589109,2206223
Összesen17 71510 8804 68861,49 1337 35380,5784825

Módszertani megjegyzés: a kormány 456/2015. (XII. 29.) számú rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel az építési engedélyek mellett kiterjed az egyszerű bejelentésekre, a használatbavételi engedélyeken kívül pedig az egyszerű bejelentések alapján kiállított hatósági bizonyítványokra is.