Utolsó frissítés: 2018. december 3.

Az évközi beruházásstatisztika az új tárgyi eszközök létesítését, beszerzését, a meglévő eszközök bővítését, átalakítását, felújítását, valamint az üzembe helyezéséig felmerülő kapcsolódó költségeket veszi figyelembe. Az évközi beruházási adatok részben teljes körű (49 fő feletti vállalkozások, továbbá létszám-kategóriától függetlenül a költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek), részben reprezentatív megfigyelés (5–49 fő között), részben szakértői becslés (melynek döntő része a lakásberuházás) összegezéseként állnak elő. A reprezentatív megfigyelés rétegzett mintavétellel, a teljeskörűsítés felszorzáson alapuló átlagbecsléssel történik.

A lakásberuházást: az átadott új lakások alapterülete alapján becsültük. Az értékadatot az átlagos négyzetméterár segítségével számítottuk. Az egyéb építés és felújítás (nyaraló, garázs, kerítés stb.) becsléséhez az előző évek trendjét vettük figyelembe.

Teljesítményérték: a beruházási teljesítmények szerződés szerinti teljesítése, függetlenül attól, hogy a számla ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. A beruházások teljesítményértéke a le nem vonható általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.

Az adatszolgáltatók utólagosan is módosíthatják adataikat, ezért az újabb információk birtokában az adatokat visszamenőleg is korrigáljuk, így azok eltérhetnek a már korábban már publikáltaktól. Az évközi adatok esetében a rutinrevízióra a negyedik tárgynegyedévet követő év második és negyedik negyedévében kerül sor. Revízióra az idősorok esetében visszamenőlegesen kerül sor, a tárgyidőszaki közölt adatok publikálása során.

A szezonális kiigazítás a Demetra-szoftver segítségével a TRAMO-SEATS módszerével történik. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított adatok a teljes idősorra vonatkozóan minden negyedévben változhatnak. Bővebben »

A beruházási adatok deflálása az ágazati sajátosságokat figyelembe vevő ágazati tagolású negyedéves beruházásiár-indexekkel történik.

További információk a módszertani dokumentációkban érhetők el.