Közzététel: 2023. augusztus 30.

A szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a II. negyedévben 2,7 milliárd euró volt

2023 II. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 6,7, importja 0,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az aktívum 2,7 milliárd euró volt, 451 millió euróval több a 2022. II. negyedévinél, és az eddigi rekordot is kissé meghaladta. Az előző negyedévhez képest az export értéke 8,4, az importé 5,2%-kal emelkedett, a többlet pedig 354 millió euróval magasabb volt.

2023. II. negyedévben:

Az export értéke 7,8 milliárd euró (2,9 ezer milliárd forint), az importé 5,1 milliárd euró (1,9 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 2,7 milliárd eurót (1,0 ezer milliárd forintot) tett ki.

A szolgáltatáscsoportok közül a szállítási szolgáltatások 918, a turizmus 907 millió euróval járult hozzá az aktívumhoz.

Szolgáltatásexportunk 62, -importunk 71%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 1,3 milliárd eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb partnerünk továbbra is Németország, amely 20%-kal részesedett az összforgalomból. A második helyen az Amerikai Egyesült Államok, míg a harmadik helyen Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 9,0, illetve 7,5%-a kapcsolódik.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 41% (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 21%) volt, továbbá jelentős a szállítási szolgáltatások 28 és a turizmus 21%-os részesedése. Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak, 54%-kal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatások részaránya 30% volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, a turizmus 15%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2023. II. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 6,7%-kal, az importé 0,8%-kal nőtt (forintban számítva az export értéke 3,1%-kal emelkedett, az importé 2,6%-kal csökkent). Az aktívum 451 millió euróval (138 milliárd forinttal) meghaladta az előző év azonos időszaki többletet.

Az aktívum növekedéséhez nagyban hozzájárult a turizmus és a bérmunka-szolgáltatási díj egyenlegének 137, illetve 110 millió euró értékű javulása.

Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 22%-kal, 234 millió euróval emelkedett, amely szinte teljes egészében a legfontosabb partnerünkkel, Németországgal szemben regisztrált többlet 226 millió eurós növekedésére vezethető vissza.

Az EU-n kívüli országok esetében az aktívum 217 millió euróval, 18%-kal nőtt. Számos partnerországgal szemben regisztráltunk mérsékelt mérlegjavulást (pl. az ukrajnai egyenlegünk 42, a svájci 34 millió euróval vált kedvezőbbé).

2023. január–június:

A kivitel értéke 15,1 milliárd euró (5,7 ezer milliárd forint), a behozatalé 10,0 milliárd euró (3,8 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2023. január–június

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron előző év = 100% érték folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint5 740110,83 800104,61 9411 548
Millió euró15 088109,49 984103,25 1044 115

2023. január–június az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel értéke 9,4%-kal (1,3 milliárd euróval), a behozatalé 3,2%-kal (312 millió euróval) bővült.