×

Súgó

Fogyasztóiár-index: a háztartások (lakosság) által saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások időben bekövetkező (átlagos) árváltozását mérő mutató. A fogyasztóiár-index jelzi az infláció, a „pénzromlás” mértékét.

Fogyasztói árváltozás: megmutatja, hogy a termékek és szolgáltatások fogyasztói ára átlagosan milyen mértékben változott (emelkedett vagy csökkent) két vizsgált időszak között.

Súlyarány: kifejezi, hogy az egyes termékek és szolgáltatások csoportjai a lakosság összes kiadásán belül milyen jellemző százalékarányt képviselnek. A súlyok felülvizsgálata évente történik, a tárgyévet két évvel megelőző év lakossági fogyasztása alapján.

Az Infláció kaleidoszkóp egy ún. treemap grafikon, amelyen az egyes téglalapok területe egyenes arányos az általuk ábrázolt termék- vagy szolgáltatáscsoportok súlyarányával, színe pedig megegyezik a felhasználó által kiválasztott bázis időszakhoz viszonyított változás-kategóriáéval.

A grafikon fölötti listából kiválasztható a fogyasztói árváltozás bázishónapja, míg az alatta lévő gombokra kattintva lehet a vizsgált időszakot egy-egy hónappal vagy évvel vissza vagy előre léptetni. Az egérkurzort a téglalapok fölé mozgatva megtekinthető az általuk jelzett termék- vagy szolgáltatáscsoport megnevezése, súlyaránya, valamint beállított bázis időszakhoz viszonyított fogyasztói árváltozása a kiválasztott hónapban. A színes téglalapokra kattintva lehet megtekinteni az adott főcsoport termék- vagy szolgáltatáscsoportjainak részleteit, illetve részletező nézet esetén visszatérni a főcsoport nézethez.

Súlyarány:
Fogyasztói árváltozás: